Použitie programu Sanitize

Pokiaľ zvolíte program Sanitize, teplota vody sa v poslednom oplachovacom cyklu zvýši na 72 °C, kvôli umývaniu vo vyššej teplote. Pre správne fungovanie dezinfekcie skontrolujte, či je umývačka pripojená k prívodu teplej vody. Teplá voda sa lepšie odparuje a lepšie čistí.

Po dokončení umývacieho cyklusu opatrne otvorte dvierka natoľko, aby sa vlhký vzduch vyparil. To vylepšuje schopnosť sušenia aj vetrania zápachu. Niektoré modely umývačiek majú funkciu AutoRelease Dry. S touto možnosťou sa dvierka otvoria automaticky 5-15 minút pred dokončením umývania, pre vylepšenia schopnosti vysúšania. Pre aktiváciu programu Sanitize stlačte a podržte tlačidlo sanitize po dobu 3 sekúnd.

Na niektorých modeloch je slovo „Sanitize“ napísané:

Na niektorých modeloch je slovo „Sanitize“ napísané

Na niektorých ale môže byť symbol kojeneckej fľašky:

Na niektorých ale môže byť symbol kojeneckej fľašky

Berte na vedomie: Tlačidlo zámku (podržať 3 sekundy) Vám umožní zablokovať všetky tlačidlá ovládacieho panela s výnimkou tlačidla NAPÁJANIE.

Ďakujeme vám za vašu reakciu