Ako používať Wireless PowerShare na Galaxy S10

S10 umožňuje nabíjanie jedného zariadenia z druhého bez potreby nabíjačky. Môžete nabíjať váš S10 a ďalšie zariadenie súčasne. 

Optimalizovaný výkon batérie

Galaxy S10 používa umelú inteligenciu, ktorá sa učí na základe vášho správania, takže dokáže automaticky prepínať do úsporných režimov a obmedzovať menej často používané aplikácie, aby dlhšie vydržala energia.

 

Zistite, ako optimalizovať vašu batériu pomocou Bixby Routines 

Nabíjanie jedného zariadenia z druhého

Ak má vaše zariadenie nízky stav batérie, automaticky si preneste energiu z vášho S10.

 

Jednoducho aktivujte „Wireless PowerShare“ na vašom paneli oznámení, potom umiestnite druhé zariadenie na stred vášho S10 zadnými stranami k sebe.

 

Po aktivácii funkcie Wireless PowerShare sa na zadnej strane zariadenia S10 zobrazí modré blikajúce svetlo a počas nabíjania bude svietiť červená. Akonáhle je prístroj úplne nabitý, svetlo zhasne.

Upozornenie: Umiestnenie nabíjacej cievky sa môže líšiť podľa modelu zariadenia. Bude možno potrebné nastaviť zariadenia, kým sa im nepodarí navzájom spojiť.

GIF, nabíjanie jedného zariadenia z druhého, Galaxy S10 a druhý smartfón

Po prenesení dostatočného množstva energie zariadenia oddeľte od seba alebo počkajte, kým sa druhé zariadenie úplne nenabije.

 

Pozrite si naše video nižšie o tom, ako to funguje.

Ako používať Wireless PowerShare na Galaxy S10 Ako používať Wireless PowerShare na Galaxy S10

Upozornenie: Je to dostupné iba u telefónov S10 a ostatných zariadeniach, ktoré podporujú funkciu bezdrôtového nabíjania. Ak klesne úroveň nabitia batérie vášho S10 pod určitú úroveň, Wireless PowerShare sa automaticky vypne.

Dvojité nabíjanie

Kým je S10 zapojený prostredníctvom bezdrôtového nabíjania, môžete súčasne nabíjať druhé zariadenie.

Wireless PowerShare, dvojité nabíjanie Galaxy S10 a Smartwatch

Pre aktiváciu dvojitého nabíjania postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1

Potiahnite nadol panel oznámení na vašom S10 a pre zapnutie ťuknite na ikonku Wireless PowerShare. Po aktivácii funkcie Wireless PowerShare sa na zadnej strane zariadenia S10 zobrazí modré blikajúce svetlo.

2 Stred S10 priložte zadnou stranou k zadnej strane druhého zariadenia.
3 Po spojení zariadení sa zobrazí na displeji potvrdenie. Ťuknite na „OK“. Počas nabíjania sa kontrolka na zadnej strane prístroja rozsvieti na červeno.
4 Ak znova potiahnete nadol panel oznámení, zobrazí sa správa, že sa nabíja pripojené zariadenie. Tiež sa zobrazí ikonka Wireless PowerShare na paneli oznámení alebo na paneli obrazovky Vždy zapnuté.
5 Akonáhle je prístroj úplne nabitý, svetlo sa na zadnej strane S10 vypne.
Prečo funkcia Wireless PowerShare nepracuje správne?

Účinnosť bezdrôtového nabíjania závisí na vzdialenosti medzi nabíjacími cievkami vloženými do zariadenia. Možno budete musieť upraviť polohu zariadenia, pokiaľ sa vzájomne nepripojí správne.

 

Obrázok nižšie ukazuje polohu vložených bezdrôtových nabíjacích cievok v každom modeli Galaxy S10.

Obrázok nižšie ukazuje polohu vložených bezdrôtových nabíjacích cievok v každom modeli Galaxy S10

V závislosti na type príslušenstva alebo kryte používaného v zariadení, nemusí funkcia Wireless PowerShare fungovať správne. Pred použitím tejto funkcie doporučujeme odstrániť celé príslušenstvo a ochranné kryty telefónu.

 

Pred použitím zariadenia Wireless PowerShare sa tiež uistite, že na zadnej strane zariadenia nie je prach, nečistoty ani vlhkosť.

Upozornenie: Podľa typu použitého príslušenstva alebo krytov telefónov sa môže stať, že funkcia Wireless PowerShare nemusí fungovať správne. Pred
používaním Wireless PowerShare odporúčame odobrať všetko príslušenstvo alebo kryty telefónov. Prostredníctvom tejto funkcie je možné nabíjať iba zariadenia podporujúce bezdrôtové nabíjanie. Rýchlosť nabíjania alebo účinnosť sa môžu líšiť podľa stavu zariadenia alebo okolitého prostredia.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu