Ako používať Bixby Routines

Bixby Routines používa umelú inteligenciu, aby spoznal vaše spôsoby pri používaní a zvyklosti-rutiny. Potom to môže využiť na automatické nastavovanie, ovládanie aplikácií, optimalizáciu batérie a oveľa viac. 

Môžete tiež manuálne nastaviť rutiny na základe toho, kde ste a čo robíte.

Napríklad vytvorte rutinu „dobrú noc“, aby sa v určitý čas vypol na vašom telefóne zvuk, zapol nočný režim a zmenili sa skratky vašej uzamknutej obrazovky.

1 Panel oznámení potiahnite prstom nadol a potom doľava.
2

Pre zapnutie ťuknite na ikonku Rutiny Bixby.

Pre zapnutie ťuknite na ikonku Bixby Routines

Po krátkej dobe učenia sa v trvaní do 14 dní vám Bixby môže začať odporúčať niektoré rutiny.

1 Na domovskej obrazovke sa zobrazí oznámenie a opýta sa vás, či si želáte spustiť novú rutinu. Ťuknite na oznámenie.
2 Dostanete sa na stránku Bixby Routines, kde bude zobrazená rutina „Odporúčané“.
3 Ťuknite na odporúčanú rutinu.
4 Pozrite si nastavenia a v prípade potreby ich upravte, potom ťuknite na „Uložiť rutinu“.
5 Rutina sa uloží a zobrazí sa teraz na záložke „Moje rutiny“.
1 Panel oznámení potiahnite prstom nadol a potom doľava.
2 Ťuknite na „Bixby Routines“ pod ikonkou.
3 Ťuknite na „Detaily”.
4 Ťuknite na záložku „Odporúčané“ a vyberte jednu z rutín zo zoznamu prednastavených.
Zoznam odporúčaných rutín Bixby Routines
5 Upravte „Ak“ a „Potom“ podľa vašich požiadaviek.
6 Ťuknite na „Uložiť rutinu“.
7 Rutina sa uloží a zobrazí sa teraz na záložke „Moje rutiny“.
1 Panel oznámení potiahnite prstom nadol a potom doľava.
2 Ťuknite na „Bixby Routines“ pod ikonkou.
3 Ťuknite na „Detaily”.
4 Pre pridanie vašej vlastnej rutiny ťuknite na symbol „+“ v hornej časti obrazovky.
Vytvoriť vlastnú rutinu Bixby Routine, ikonka plus
5 Nahraďte „Rutina 1“ novým názvom.
6 Ťuknite na ikonku „+“ pre výber vašich podmienok „Ak“ a ťuknite na „Ďalej“.
Bixby Routines, vyberte podmienky „Ak“
7 Ťuknite na ikonku „+“ pre výber vašich akcií „Potom“ a ťuknite na „Hotovo“.
Bixby Routines, zvoľte akciu „Potom“
8 Rutina sa uloží a zobrazí sa teraz na záložke „Moje rutiny“.
1 Panel oznámení potiahnite prstom nadol a potom doľava.
2 Ťuknite na „Bixby Routines“ pod ikonkou.
3 Ťuknite na „Detaily”.
4 Zvoľte záložku „Moje rutiny“.
5 Pre vypnutie rutín, ktoré si želáte vypnúť, prepnite prepínač.

Ak už rutina beží, môžete ju nasledujúcim postupom dočasne vypnúť:

1 Rutina sa zobrazí na paneli oznámení. Potiahnite prstom nadol panel oznámení a rozbaľte oznámenie.
2 Ťuknite na „Stop“.

Upozornenie: Týmto sa vypne iba jedna akcia rutiny. Pre trvalé vypnutie rutiny ju bude potrebné deaktivovať prepínačom tak, ako je uvedené vyššie.

Ďakujeme vám za vašu reakciu