Čo môžem robiť s funkciou Bezdotykový príkaz?

Bezdotykový príkaz je menu, ktoré ponúka funkcie pera S Pen a rýchly prístup k často používaným aplikáciám.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii na Galaxy Note8, Note9 a Note10 / Note10+. Dostupnosť a design sa môžu líšiť v závislosti na type modelu a nainštalovanom operačnom systému. Ako príklad bol použitý Galaxy Note9 s OS Android Pie.

Spustiť Bezdotykový príkaz

Sú tri spôsoby, ako spustiť funkciu Bezdotykový príkaz:

1 Pokiaľ je Váš telefón odomknutý, vytiahnutím S Pen z Galaxy Note sa automaticky otvorí menu Bezdotykový príkaz.

Poznámka: Keď tento postup vykonáte prvýkrát, objaví sa krátky návod. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2 Umiestnite S Pen blízko obrazovky a stlačte tlačidlo S Pen.
3 Pomocou pera S pen klepnite na ikonu „Bezdotykový príkaz“.
Plávajúca ikona S Pen na domovskej obrazovke Galaxy Note9
Aktivácia a deaktivácia ponuky Bezdotykový príkaz

Ponuka Bezdotykový príkaz umožňuje rýchly prístup k funkciám S Pen. Môžete si vybrať, či chcete povoliť alebo zakázať ponuku zástupcov, ktorá sa zobrazí na obrazovke Vášho zariadenia.
 

Aktivácia
 

Pokiaľ sa na obrazovke neobjaví ikona Bezdotykový príkaz, zaistite, aby sa na obrazovke vždy objavila. 

1 Prejdite do „Nastavenia“.
2 Kliknite na „Rozšírené funkcie“.
Kliknite na Rozšírené funkcie
3 Zvoľte „S Pen“.
4 Aktivujte prepínač na „Plávajúca ikona“ v sekcii „Bezdotykový príkaz“. Týmto spôsobom sa na obrazovke objaví ikona Bezdotykový príkaz, kedykoľvek vytiahnete S Pen zo zariadenia.
Kliknite na S Pen a stlačte prepínač vedľa Plávajúcej ikony

Deaktivácia
 

Ak chcete ikonu Bezdotykový príkaz odobrať, postupujte podľa rovnakých krokov a vypnite ju plávajúcou ikonou.
 

Inak stlačte a podržte ikonu Bezdotykový príkaz na domovskej obrazovke a potiahnite ju do koša (Odstrániť), ktorá sa potom objaví. Ikona Bezdotykový príkaz zmizne z obrazovky.

Upravte pozíciu Plávajúcej ikony

Poznámka: Ikonu Bezdotykový príkaz môžete umiestniť v rôznych bodoch na okrajoch obrazovky. Ak to chcete vykonať, podržte ikonu a potiahnite ju kamkoľvek ju chcete umiestniť.

Odstráňte Plávajúcu ikonu pre S Pen
Prispôsobenie Bezdotykového príkazu

Keď spustíte Bezdotykový príkaz, na obrazovke sa objaví plávajúca ponuka s rôznymi možnosťami zástupcov a funkciami aplikácie okolo nich. Prispôsobte si týchto zástupcov pre okamžitý prístup k Vašim obľúbeným funkciám a aplikáciám.
 

Upravovať zástupcu môžete pre menu Bezdotykový príkaz tromi rôznymi spôsobmi - výberom možnosti „Pridať zástupcu (+)“, ikonou Nastavenia alebo prostredníctvom ponuky Nastavenia.
 

Úprava zástupcov cez možnosť Pridať zástupcu (+)

1 Spustite Bezdotykový príkaz.
2 Kliknite „Pridať zástupcu (+)“.
Kliknite na Pridať zástupcov
3 Klepnutím na neho vyberte funkcie, aplikácie alebo funkcie, ktoré chcete zobraziť v ponuke Bezdotykový príkaz. Tieto budú automaticky pridané do bočného panela. Na bočnom paneli môžete odstrániť všetky nepoužité skratky klepnutím na symbol mínus (-).
Vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú zobraziť v ponuke Bezdotykový príkaz

Úprava zástupcov cez ikonu Nastavenia

1 Spustite Bezdotykový príkaz.
2

Kliknite hore na ikonu Nastavenia.

Kliknite na ikonu „Nastavenia“
3 Klepnite na „Zástupcovia“.
4 Klepnutím na nich vyberte funkcie, aplikácie alebo funkcie, ktoré chcete zobraziť v ponuke Bezdotykový príkaz. Tieto budú automaticky pridané do bočného panela. Na postrannom paneli môžete odstrániť všetkých nepoužitých zástupcov klepnutím na symbol mínus (-).
Klepnutím na nich vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré chcete zobraziť v ponuke Bezdotykový príkaz

Úprava zástupcov cez ponuku Nastavenia

1 Kliknite na „Nastavenia”.
2 Vyberte „Rozšírené funkcie”.
3 Zvoľte „S Pen”.
4 Kliknite na „Zástupcovia” v sekcii „Bezdotykový príkaz”.
5 Klepnutím na nich vyberte funkcie, aplikácie alebo funkcie, ktoré chcete zobraziť v ponuke Bezdotykový príkaz. Tieto budú automaticky pridané do bočného panela. Na bočnom paneli môžete odstrániť všetkých nepoužitých zástupcov klepnutím na symbol mínus (-).

Ďakujeme vám za vašu reakciu