Návod na riešenie problémov, ak je zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth nestabilný

Ak k zariadeniu pripojíte náhlavnú súpravu Bluetooth, budete môcť počúvať hudbu alebo uskutočňovať hovory. Ak je zvuk pri používaní náhlavnej súpravy Bluetooth nestabilný, príčinou môže byť chybné pripojenie medzi zariadením a náhlavnou súpravou, okolité prostredie alebo vyrovnávacia pamäť Bluetooth. Pomocou sprievodcu nižšie môžete vyriešiť problém so zvukom cez náhlavnú súpravu Bluetooth.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Najskôr skúste reštartovať zariadenie aj náhlavnú súpravu Bluetooth. Ak problém pretrváva, podľa postupu nižšie môžete vyriešiť problém so zvukom cez náhlavnú súpravu Bluetooth.

Pokus o opätovné spárovanie zariadenia s náhlavnou súpravou Bluetooth

Problém so zvukom môže byť spôsobený nestabilným pripojením medzi zariadením a náhlavnou súpravou. Pomocou sprievodcu nižšie náhlavnú súpravu odpojte a znova pripojte.

oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 1 oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 1

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na položku Pripojenia.

oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 2 oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 2

2. krok: Ťuknite na položku Bluetooth.

oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 3 oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 3

3. krok: Zapnite možnosť Bluetooth a ťuknite na ikonu Nastavenia, ktorá sa nachádza vedľa pripojenej náhlavnej súpravy Bluetooth.

oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 4 oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 4

4. krok: Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.

oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 5 oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 5

5. krok: Ťuknite na položku Späť.

oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 6 oprava funkcie bluetooth zariadenia, krok 6

6. krok: Zapnite možnosť Bluetooth a na náhlavnej súprave povoľte režim párovania. Keď sa náhlavná súprava zobrazí v časti Dostupné zariadenia, ťuknite na ňu a pripojte ju k zariadeniu.

Na pripojenie Bluetooth môže mať vplyv okolité prostredie. Pripojenie môžu rušiť aj prudké pohyby a veľká vzdialenosť medzi zariadeniami. Pripojenie sa tiež môže prerušiť, ak sa nachádzate v preplnených priestoroch, prípadne ak používate kovové nálepky alebo ochranné puzdro v blízkosti antény zariadenia.

  • Zariadenie Galaxy aj náhlavnú súpravu Bluetooth používajte vo svojej blízkosti a uistite sa, že sa medzi nimi nič nenachádza.
  • Pripojenie môže byť nestabilné, ak máte zariadenie vo vrecku alebo vo vaku, a preto ho používajte v blízkosti náhlavnej súpravy.
  • Vyhýbajte sa preplneným priestorom a miestam, kde sa často používa sieť Wi-Fi.
  • Vyhýbajte sa holým káblom, mikrovlnným rúram a bezdrôtovým reproduktorom. Ak musíte byť blízko takýchto zariadení, vypnite ich.
  • Pri streamovaní hudby online môže mať na kvalitu zvuku vplyv stav pripojenia. V takomto prípade si skúste hudbu na prehrávanie stiahnuť.

Poznámka:

  • Ak sa náhlavná súprava Bluetooth opakovane odpája, navštívte servisné centrum vo svojej oblasti a požiadajte o dôkladnú kontrolu zariadenia.
  • Snímky obrazovky zariadenia a jednotlivé ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu