Návod na riešenie problémov, ak zariadenie nezistí SD kartu

V závislosti od modelu zariadenia môžete rozšíriť jeho úložnú kapacitu vložením SD karty. Ak zariadenie SD kartu nerozpozná alebo sa zobrazí upozornenie Nedá sa zapisovať na SD kartu, na riešenie problému použite sprievodcu nižšie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola SD karty

Najskôr vyberte SD kartu zo zariadenia a skontrolujte, či nie je poškodená.

Vložením nástroja na vysunutie SD karty vysuňte držiak karty Vložením nástroja na vysunutie SD karty vysuňte držiak karty

1. krok: Vypnite zariadenie a vložením nástroja na vysunutie SD karty do malého otvoru vedľa zásuvky držiaka SD karty vysuňte držiak karty.

Skontrolujte SD kartu a znova ju vložte Skontrolujte SD kartu a znova ju vložte

2. krok: Skontrolujte, či SD karta nie je poškodená. Ak sa na SD karte nachádzajú nečistoty alebo prach, pred opätovným vložením očistite povrch mäkkou handričkou.

Problémy sa môžu vyskytovať aj napriek tomu, že SD karta nie je viditeľne poškodená. Ak máte poruke iné zariadenia, vyskúšajte SD kartu, aby ste sa uistili, že funguje.

Skúste vynútiť reštartovanie zariadenia. Reštartovanie môže vyriešiť problém, pri ktorom zariadenie nerozpoznáva SD kartu.

Pridržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie Pridržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie

1. krok: Vypnite zariadenie tak, že súčasne podržíte tlačidlo zníženia hlasitostibočné tlačidlo a potom vyberiete položku Vypnúť zariadenie.

Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo

2. krok: Keď sa vypne obrazovka, pridržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitostibočné tlačidlo.

Keď sa zobrazí logo Samsung, pusťte tlačidlá Keď sa zobrazí logo Samsung, pusťte tlačidlá

3. krok: Keď sa na obrazovke zobrazí logo Samsung, tlačidlá pusťte.

Poznámka:

  • Ak vynútite reštartovanie zariadenia, vaše údaje a súbory zostanú zachované.

SD karta môže byť poškodená v dôsledku aplikácie od iného výrobcu v zariadení. Ak chcete zistiť, či to tak je, skúste prístup k SD karte získať v Núdzový režim, v ktorom sú všetky aplikácie od iných výrobcov zakázané. Ak sa SD karta v núdzovom režime rozpozná, môžete skúsiť odstrániť aplikácie, ktoré ste stiahli nedávno, nepoznáte ich alebo sa zdajú byť škodlivé.

Pomocou postupu nižšie prejdite do Núdzový režim.

Podržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie Podržaním tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie

1. krok: Vypnite zariadenie tak, že súčasne podržíte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo a potom vyberiete položku Vypnúť zariadenie.

Vyberte položku Vypnúť Vyberte položku Vypnúť

2. krok: Vyberte položku Vypnúť zariadenie.

Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo

3. krok: Keď sa vypne obrazovka, pridržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo.

Držte tlačidlo zníženia hlasitosti a pusťte bočné tlačidlo Držte tlačidlo zníženia hlasitosti a pusťte bočné tlačidlo

4. krok: Keď sa na obrazovke zobrazí logo Samsung, pusťte bočné tlačidlo, pričom držte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Skúste vykonať aktualizáciu v núdzovom režime Skúste vykonať aktualizáciu v núdzovom režime

5. krok: Keď sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí text Núdzový režim, tlačidlo pusťte.

Podľa postupu nižšie odstráňte určitú aplikáciu v Núdzový režim.

Nastavenia aplikácií Nastavenia aplikácií

1. krok: Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Aplikácie.

Zistenie neznámych alebo škodlivých aplikácií Zistenie neznámych alebo škodlivých aplikácií

2. krok: Zistite, ktoré aplikácie nepoznáte alebo sa zdajú byť škodlivé.

Odinštalujte aplikáciu Odinštalujte aplikáciu

3. krok: Vyberte položku Odinštalovať.

Ťuknite na položku OK Ťuknite na položku OK

4. krok: Ťuknite na položku OK.

Pomocou postupu nižšie prejdite z Núdzový režim do normálneho.

1. krok: Pridržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo.
2. krok: Vyberte položku Reštartovať.

Prechod z núdzového do normálneho režimu

Chybu rozpoznania SD karty sa môžete pokúsiť vyriešiť tak, že SD kartu naformátujete. Ak nechcete stratiť údaje, nezabudnite ich pred formátovaním zálohovať. Ak chcete SD kartu naformátovať, použite postup nižšie.

Poznámka:

  • Pri formátovaní sa vymaže celý existujúci obsah na SD karte a nebude možné ho obnoviť.
Nastavenia – Starostlivosť o batériu a zariadenie Nastavenia – Starostlivosť o batériu a zariadenie

1. krok: Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Starostlivosť o batériu a zar.

Vyberte položku Úložisko Vyberte položku Úložisko

2. krok: Vyberte položku Úložisko.

Ťuknite na položku Ďalšie a vyberte položku Rozšírené Ťuknite na položku Ďalšie a vyberte položku Rozšírené

3. krok: Ťuknite na položku Ďalšie a vyberte položku Rozšírené.

Vyberte nastavenie Karta SD Vyberte nastavenie Karta SD

4. krok: Vyberte položku Karta SD.

Ťuknite na položku Formát Ťuknite na položku Formát

5. krok: Ťuknite na položku Formát a podľa pokynov na obrazovke SD kartu naformátujte.

Zariadenie môžete optimalizovať a chrániť pomocou funkcie Ochrana zariadenia. Funkcia môže zabrániť chybám rozpoznania SD karty spôsobeným malvérom v budúcnosti.

 Starostlivosť o batériu a zariadenie  Starostlivosť o batériu a zariadenie

1. krok: Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Starostlivosť o batériu a zar.

Ochrana zariadenia Ochrana zariadenia

2. krok: Vyberte položku Ochrana zariadenia.

Vyhľadať v telefóne Vyhľadať v telefóne

3. krok: Ťuknite na tlačidlo Vyhľadať v telefóne.

Poznámka:

  • Umiestnenie tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
  • Niektoré modely telefónov použitie SD kariet nepodporujú.
  • Ak ste použili postup uvedený vyššie, ale problém pretrváva, zariadenie môže byť fyzicky poškodené. Príslušné informácie vám poskytne centrum podpory.
  • Snímky obrazovky zariadenia a jednotlivé ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu