Čo robiť, ak na zariadení Galaxy dochádza k odpájaniu hovorov alebo nie je k dispozícii signál siete

Ak na zariadení Galaxy dochádza k náhlemu odpájaniu hovorov alebo nie je k dispozícii signál siete, príčinou môže byť nastavenie zariadenia alebo problém súvisiaci s operátorom. Pomocou sprievodcu nižšie skontrolujte stav zariadenia.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola nastavení zariadenia

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov môžu znemožňovať nastavenia zariadenia. Skontrolujte, či nie je povolený Lietadlový režim, prípadne či zariadenie neblokuje hovory z neznámych alebo súkromných čísiel.

Vypnutie Lietadlový režim

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na položku Pripojenia.

2. krok: Ak je zapnutá možnosť Lietadlový režim, vypnite ju a skontrolujte, či sa pripojenie stabilizovalo.

vypnutie lietadlového režimu

Kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme alebo súkromné čísla

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 1 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 1

1. krok: Otvorte aplikáciu Telefón a ťuknite na položku Ďalšie (tri bodky v pravom hornom rohu).

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 2 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 2

2. krok: Ťuknite na položku Nastavenia.

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 3 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 3

3. krok: Ťuknite na položku Blokovať čísla.

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 4 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 4

4. krok: Vypnite možnosť Blokovať neznáme/súkromné čísla a skontrolujte, či môžete prijímať hovory.

Ak dochádza k odpájaniu hovorov alebo zariadenie stráca signál siete, možno bude potrebné obnoviť nastavenia siete.

obnovenie nastavení siete, krok 1 obnovenie nastavení siete, krok 1

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.

obnovenie nastavení siete, krok 2 obnovenie nastavení siete, krok 2

2. krok: Ťuknite na položku Resetovanie.

obnovenie nastavení siete, krok 3 obnovenie nastavení siete, krok 3

3. krok: Ťuknite na položku Obnovenie predvolených nastavení siete.

obnovenie nastavení siete, krok 4 obnovenie nastavení siete, krok 4

4. krok: Skontrolujte informácie na obrazovke a ťuknite na tlačidlo Vynulovať nastavenia.

obnovenie nastavení siete, krok 5 obnovenie nastavení siete, krok 5

5. krok: Ťuknite na položku Resetovať.

Poznámka:

  • Pri obnovení nastavení siete sa obnovia aj nastavenia siete Wi-Fi, rozhrania Bluetooth a ďalšie nastavenia siete.

Sieťové pripojenie môžu prerušovať nesprávne nastavenia APN (názov prístupového bodu). Podľa postupu nižšie zmeňte konfiguráciu nastavení APN.

obnovenie nastavení siete, krok 1 obnovenie nastavení siete, krok 1

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na položku Pripojenia.

obnovenie nastavení siete, krok 2 obnovenie nastavení siete, krok 2

2. krok: Ťuknite na položku Mobilné siete.

obnovenie nastavení siete, krok 3 obnovenie nastavení siete, krok 3

3. krok: Ťuknite na položku Názvy APN.

obnovenie nastavení siete, krok 4 obnovenie nastavení siete, krok 4

4. krok: Ťuknite na položku Ďalšie (tri bodky) v pravom hornom rohu a potom na položku Obnoviť predvolené.

obnovenie nastavení siete, krok 5 obnovenie nastavení siete, krok 5

5. krok: Ťuknutím na položku Vynulovať zmeňte konfiguráciu nastavení APN.

K problému môže dochádzať, ak je zariadenie pripojené k operátorovi, u ktorého ste sa nezaregistrovali. Ak si chcete vybrať operátora, použite postup nižšie.

obnovenie nastavení siete, krok 1 obnovenie nastavení siete, krok 1

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na položku Pripojenia.

obnovenie nastavení siete, krok 2 obnovenie nastavení siete, krok 2

2. krok: Ťuknite na položku Mobilné siete.

obnovenie nastavení siete, krok 3 obnovenie nastavení siete, krok 3

3. krok: Ťuknite na položku Operátori sietí.

obnovenie nastavení siete, krok 4 obnovenie nastavení siete, krok 4

4. krok: Vypnite možnosť Vybrať automaticky a vyberte si operátora.

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu