Čo robiť, ak sa pomocou zariadenia Galaxy nedajú uskutočňovať alebo prijímať hovory

Ak pomocou zariadenia Galaxy nemôžete uskutočniť hovor, príčinou môže byť chybná SIM karta, problém s kontom alebo operátorom, prípadne nastavenie zariadenia. Riešenie vám pomôže nájsť sprievodca nižšie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola mobilného pokrytia a stavu služby

Problémy s hovorom sa môžu vyskytovať v oblastiach so slabým mobilným signálom, prípadne môže ísť o problém konta alebo operátora.

  • Ak máte slabý mobilný signál, v pravom hornom rohu obrazovky sa bude nachádzať málo paličiek siete alebo tam nebudú žiadne. V takom prípade prejdite na miesto so silnejším signálom.
žiadne paličky siete

Ak je signál slabý, zobrazuje sa len málo paličiek siete alebo žiadne

  • Overte, či je vaše konto v dobrom stave.
  • Zariadenie môže mať dočasné problémy s príjmom signálu z vysielača mobilnej siete. Skúste zariadenie reštartovať.

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov môžu znemožňovať nastavenia zariadenia. Skontrolujte, či nie je povolený Lietadlový režim, prípadne či zariadenie neblokuje hovory z neznámych alebo súkromných čísiel.

Vypnutie Lietadlový režim

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na položku Pripojenia.

2. krok: Ak je zapnutá možnosť Lietadlový režim, vypnite ju a skontrolujte, či sa pripojenie stabilizovalo.

vypnutie lietadlového režimu

Kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme alebo súkromné čísla

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 1 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 1

1. krok: Otvorte aplikáciu Telefón a ťuknite na položku Ďalšie (tri bodky v pravom hornom rohu).

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 2 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 2

2. krok: Ťuknite na položku Nastavenia.

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 3 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 3

3. krok: Ťuknite na položku Blokovať čísla.

kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 4 kontrola, či zariadenie neblokuje neznáme čísla, krok 4

4. krok: Vypnite možnosť Blokovať neznáme/súkromné čísla a skontrolujte, či môžete prijímať hovory.

Na kvalitu hovoru môže mať vplyv chybná SIM karta. Skontrolujte, či SIM karta nie je poškodená alebo nesprávne vložená.

overenie a kontrola držiaka sim karty 1 overenie a kontrola držiaka sim karty 1

1. krok: Vypnite zariadenie a do malého otvoru vedľa držiaka SIM karty vložte nástroj na vysunutie SIM karty. Nástroj na vysunutie SIM karty je súčasťou balenia.

overenie a kontrola držiaka sim karty 2 overenie a kontrola držiaka sim karty 2

2. krok: Vysuňte držiak karty.

overenie a kontrola držiaka sim karty 3 overenie a kontrola držiaka sim karty 3

3. krok: Skontrolujte, či SIM karta nie je poškodená. Ak nezistíte poškodenie, vložte ju späť.

Poznámka:

  • Umiestnenie držiaka SIM karty sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
  • Ak chcete SIM kartu vyskúšať, kontaktujte svojho mobilného operátora. Ak máte poruke iné zariadenie, ktoré využíva služby rovnakého operátora, môžete SIM kartu vyskúšať v tomto zariadení.
  • Ak problém pretrváva aj po vložení platnej SIM karty, skúste reštartovať zariadenie. Reštartovanie možno bude potrebné opakovať.

Ak ste nedávno zmenili operátora, ale ponechali ste si telefón, možno bude potrebné požiadať súčasného operátora o preprogramovanie zariadenia. Požiadajte o pomoc poskytovateľa služieb.

Poznámka:

  • Po každom kroku skúste uskutočniť hovor, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.
  • Na fyzické poškodenie sa nemusí vzťahovať záruka, napriek tomu však môžete požiadať o opravu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum podpory.
  • Snímky obrazovky zariadenia a jednotlivé ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu