Novinky a oznámenia

Novinky podpory

Oznámenie o zmenách služieb Samsung Cloud

# Mobilné zariadenie/TV & AV/Monitory, komponenty, tlačiarne/Domáce spotrebiče/Pevné disky, optické mechaniky

16/05/2019Vážený zákazník,

chceli by sme Vám poďakovať za používanie služieb Samsung Cloud a informovať Vás o nasledujúcich dôležitých zmenách našich služieb.

■ Súhrn zmien služieb
- Od 1. júna 2019 bude všetkým používateľom, ktorí si vytvoria alebo znova vytvoria konto Samsung account, poskytované základné úložisko s kapacitou 5 GB.
- Používateľom, ktorí si vytvorili konto Samsung account 31. mája 2019 alebo skôr, sa bude naďalej poskytovať základné úložisko s kapacitou 15 GB bez ohľadu na túto zmenu služieb.
■ Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júna 2019

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tejto zmeny, kontaktujte nás na adrese http://help.content.samsung.com.

Ďakujeme, že používate služby Samsung Cloud.