Ako nastaviť formát zvuku TV

Ak chcete k televízoru pripojiť viac zariadení, máte k dispozícii dva dostupné typy, vstup a výstup. Vstupné zariadenia prenášajú zvuk do vášho televízora. Patria sem prehrávače Blu-ray, hracie konzole a set-top boxy. Výstupné zariadenia prijímajú zvuk z televízora. Patria sem reproduktory priestorového zvuku, soundbary a slúchadlá. V závislosti na type zariadenia musí byť vybraný správny formát zvuku. Pred nastavením skontrolujte svoje zariadenia, ich funkciu a spôsob pripojenia, aby ste vybrali správny formát.

Nastavenie formátu digitálneho výstupu zvuku (Digital Output Audio Format)

Nastavenie formátu digitálneho výstupu zvuku je výstupný formát, ktorý príjma zvuk z televízora, soundbaru, systému domáceho kina alebo slúchadiel. Pokiaľ niektorý z nich používate, nie je nutné toto nastavenie meniť.

Krok 1. Prejdite do Nastavenia

Krok 2. Vyberte Zvuk

Krok 3. Zvoľte Nastavenie pre pokročilých

Krok 4. Zvoľte Nastavenie formátu digitálneho výstupu zvuku

img

Vyberte výstupný formát digitálneho zvuku. Pokiaľ vyberete možnosť Auto, bude zvukové zariadenie automaticky vystupovať v podporovanom formáte.

Pokiaľ vyberete možnosť Pass-Through, budú audio údaje odosielané bez spracovania. 

Poznámka: Možnosť Pass-Through sa aktivuje len v prípade, že je pripojené externé zariadenie (STB/OTT atd.)

HDMI e-ARC Mode

Na zariadeniach podporujúcich eARC môžete zvážiť režim HDMI eARC. Počas pripojenia zariadenia dochádza dočasne k stlmeniu.

Krok 1. Prejdite do Nastavenia

Krok 2. Vyberte Zvuk

Krok 3. Zvoľte Nastavenie pre pokročilých

Krok 4. Zvoľte HDMI e-ARC Mode

img

Poznámka: Pokiaľ sú vaše externé zariadenia podporované pre eARC, zvoľte AUTO. Pokiaľ nie, musí byť táto ponuka vypnutá.

Nastavenie zvuku pre zlepšenie kvality

Pokiaľ máte problémy s počutím šepkaných alebo hlasných dialógov, môžete ich vyriešiť v nastavení zvuku.

  • Otvorte Rýchle nastavenie pre predvoľby zvuku. Prejdite do Nastavenia, vyberte Zvuk a potom stlačte Enter. Môžete nájsť niekoľko zvukových režimov s prednastavenými zvukovými profilami pre Štandard, Optimized a Amplify (Štandardný, optimalizované a zosilnené).
  • Upravte konkrétne nastavenie. V nastavení pre pokročilých môžete upraviť vyváženie a frekvencie v ekvalizéri a tiež zmeniť preferovaný formát zvuku HDMI. Vyberte formát digitálneho zvuku a zmeňte oneskorenie medzi stopami zvuku a videa a zapnite a vypnite automatické vyrovnávanie hlasitosti.

So zvukom vyladeným priamo pre váš domov si vychutnáte kvalitný zvuk lepšie ako kedykoľvek predtým. 

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sú len ukážky v angličtine – sú tiež k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu