Ako vykonať studený reštart v televízore.

Snímka televízora s 30 sekundovým časovačom vedľa neho.

Studený reštart je trochu niečo iné, ako jednoduché vypnutie a zapnutie televízora. Keď televízor vypnete, v skutočnosti ho vlastne len prepínate do pohotovostného režimu. Zatiaľ čo studený reštart je skôr podobný reštartovaniu počítača a umožňuje vám opraviť malé chyby, ktoré sa môžu počas používania generovať. Pozrite sa na video alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste zistili, ako studený reštart vykonať.

1 Zapnite televízor.
2 Namierte ovládač na televízor, stlačte a podržte tlačidlo napájania a počkajte, pokiaľ sa televízor nevypne a sám znova nezapne (objaví sa logo Samsung). To by malo trvať približne 5 sekúnd.
2 Diaľkový ovládač televízora Samsung so zvýrazneným tlačidlom napájania.
1 Vypnite televízor.
2 Odpojte televízor z elektrickej zásuvky a nechajte ho odpojený asi na 30 sekúnd.
3 Znovu pripojte televízor do elektrickej zásuvky a zapnite ho.

Poznámka: Pokiaľ je do zásuvky, ktorú ste odpojili pripojených viac zariadení k televízoru, počkajte, až sa zostávajúci elektrický náboj rozptýli.

Ďakujeme vám za vašu reakciu