Ako vykonať zmenu DNS servera?

Poznámka: Tento postup sa vzťahuje k televíziám modelového roku staršie ako 2016. Pre novšie modely prejdite prosím SEM.

V prípade, že aplikácie v Smart hube nefungujú úplne korektne, alebo sa TV nemôže pripojiť na vzdialenú správu, či sa nedajú stiahnuť podmienky Smart hubu, je doporučené zmeniť DNS server na verejný. DNS server je verejný. DNS server je tiež nazývaný name server (teda menný server), v internetovej  nfraštruktúre slúži na preklad menného formátu adresy (napr."samsung.com") na číselnú IP adresu (napr. "127.0.0.1"), niektoré servery však nemusia tento preklad vykonávať správne a tak nemusia niektoré služby fungovať. Zmena na verejné servery napríklad spoločnosti Google je potom cesta ako zaistiť ich fungovanie.

1 Pokiaľ používate klasický ovládač s číslicami, stlačte tlačidlo Menu a pokračujte k bodu 3. V prípade použitia inteligentného ovládača bez číslic stlačte tlačidlo Domček.
img
2 Tu prejdite šípkou vľavo na položku Nastavenia (ozubené koliesko) a potvrďte prostredným tlačidlom.
img
3 Pomocou šípky nadol a stlačením prostredného tlačidla otvorte položku Sieť.
img
4 Otvorte stlačením prostredného tlačidla položku Stav siete.
img
5 Skontroluje sa pripojenie k sieti, pomocou šípiek a prostredného tlačidla zvoľte položku Nast. IP.
img
6 Šípkou nadol a prostredným tlačidlom otvoríte Nast. DNS a zmeňte možnosť na Zadať ručne.
img
7 Šípkou nadol a prostredným tlačidlom otvorte položku Server DNS a zadajte hodnotu 8844.
img
img
8 Zmenu potvrdíte prejdením na OK a stlačením prostredného tlačidla.
img
9 Teraz môžete Menu opustiť stlačením tlačidla return. Zmena DNS servera je dokončená.

Ďakujeme vám za vašu reakciu