Riešenie problémov s televízorom Samsung, ktorý sa sám od seba zapína

Najčastejšie dôvody, ktoré spôsobujú samovoľné zapínanie televízora, sú cudzie častice, ktoré sa dostali do okolia vypínača na diaľkovom ovládači, externé zariadenia pripojené k televízoru alebo vaše nastavenia. Ak je tlačidlo vypínača zaseknuté, vyčistite diaľkový ovládač. Ak chcete skontrolovať pripojenia externých zariadení, postupujte takto: 

Skontrolujte Záznamy udalostí

Niekedy sa vyskytnú abnormálne výkyvy napájanie spôsobené externými zariadeniami alebo riadením CEC. V takom prípade skontrolujte funkciu histórie televízora, kde zistíte, prečo sa televízor zapína sám od seba.

1. krok: Prejdite na položku Ponuka a vyberte položku Podpora.

ponuka podpora tv

2. krok: Kliknite na položky O TV a skontrolujte Záznamy udalostí.

ponuka o tv

Poznámka: 

  • Funkcia O TV je dostupná iba v produktoch vyrobených v roku 2019 a novších.
  • Uistite sa, že firmvér televízora je aktualizovaný na najnovšiu verziu.

1. Na histórii záznamov sa zobrazí hláška „Dôvod zapnutia“ (Power-on reason)

Ak sa v Zázname udalostí zobrazí položka Dôvod zapnutia, môžete skontrolovať, prečo sa televízor zapol. Televízor mohli zapnúť mobilné aplikácie, snímače, BT alebo hlasové ovládanie. Problém vyriešite odpojením alebo deaktiváciou pripojených zariadení, ktoré ovládajú televízor.

kontrola dôvodov zapnutia

  • YouTube – Aplikácie ako YouTube alebo SmartThings na zariadení, ktoré je pripojené na rovnaký prístupový bod (AP), môžu zapínať televízor.
  • Snímač – Snímač jasu, ktorý je nastavený v Ambientnom režime, deteguje zmeny a ovláda televízor.
  • WOL – Televízor zapína funkcia eMac phy (magický paket).
  • BLE – Televízor zapína funkcia zobúdzania na zariadení s BT. 

2. V histórii záznamov sa zobrazí položka „riadenie CEC“ (CEC command)

Funkcia CEC umožňuje ovládať zariadenia pripojené cez HDMI jedným diaľkovým ovládačom. Aktivácia zariadenia HDMI môže zároveň zapnúť aj televízor. Problém môžete vyriešiť vypnutím funkcie.

Domov > Nastavenia > Všeobecné > Správa externých zariadení > Anynet+ (HDMI CEC)

kontrola funkcie cec command

3. V histórii záznamov sa zobrazuje hláška „Jedno neviditeľné pripojenie“ (One Invisible Connection)

Televízor sa niekedy automaticky vypne/zapne, ak máte slabé pripojenie (zle pripojený kábel AOC). V takom prípade poriadne skontrolujte všetky pripojené káble, ktoré spájajú televízor so zariadením OCB.

kontrola jedného neviditeľného pripojenia

Reset televízora na pôvodné nastavenia

Ak spôsoby uvedené vyššie problém nevyriešili, môžete televízor skúsiť resetovať na továrenské nastavenie, ktoré vráti všetky vaše nastavenia na pôvodné hodnoty.

Domov > Nastavenia > Všeobecné > Reset

Poznámka: 

  • Snímky obrazovky zariadenia a ponuka predstavujú len ukážku v angličtine a sú k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.
  • Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné centrum Samsung a pomôžu vám naši vyškolení technici.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu