Návod na aktualizáciu firmvéru televízora Samsung pomocou USB kľúča

Aktualizácia firmvéru televízora na najnovšiu verziu je veľmi dôležitá. Televízor môžete aktualizovať cez USB kľúč alebo sieť. Ak ani jeden spôsob nefunguje, možno použiť aj funkciu Vzdialená správa. Ak chcete aktualizovať firmvér televízora pomocou USB kľúča, postupujte podľa pokynov nižšie.

Aktualizovanie firmvéru

Aktualizácia firmvéru televízora vám môže priniesť viaceré výhody. Predovšetkým dokáže do televízora pridať novo vydané funkcie. Hoci váš televízor nepredstavuje najnovší model, vďaka aktualizácii firmvéru môžete využívať najnovšie funkcie. Okrem toho sa môžu odstrániť rôzne chyby. Nový firmvér môže obsahovať riešenie problému, ktorý sa u vás vyskytol.

znázornenie aktualizácie firmvéru

Poznámka: Väčšina televízorov získava aktualizácie s novými funkciami približne dva roky. Aktualizácie po tomto období vo všeobecnosti slúžia na riešenie problémov.

Aktualizácia pomocou USB kľúča

Ak televízor nie je pripojený na internet, je vhodné ho aktualizovať cez USB kľúč. Na tento účel potrebujete USB kľúč a počítač s internetovým pripojením. Skúste vykonať postup nižšie.

1. krok. Vyhľadajte kód modelu televízora na webovej lokalite Podpora Samsung a potom stiahnite súbor s inováciou.

2. krok. Dekomprimujte obsah a uložte ho na USB kľúč.

aktualizácia firmvéru, krok 01

Poznámka: Súbor s aktualizáciou uložte do koreňového priečinka USB kľúča, aby ho televízor mohol nájsť.

3. krok. Zapojte USB kľúč do USB portu na televízore.

aktualizácia firmvéru, krok 02

4. krok. Aktualizácia firmvéru sa spustí automaticky.

Poznámka:

  • Počas aktualizácie nevypínajte televízor, neodpájajte napájanie ani neodpájajte USB kľúč. Mohlo by to spôsobiť chybu firmvéru.
  • Kód modelu môžete nájsť v ponuke Podpora > O tomto televízore, prípadne na zadnej strane televízora.
  • Snímky obrazovky zariadenia a ponuka predstavujú len ukážku v angličtine a sú k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu