Návod na používanie modelu Sero v režime na výšku

Model Samsung Sero TV ponúka režim na výšku, aby ste si mohli naplno vychutnať obsah z mobilných zariadení. Rôzny obsah v režime na výšku vám navyše umožní zmeniť atmosféru v miestnosti. Nižšie ponúkame podrobného sprievodcu používaním režimu na výšku.

Prepnutie z režimu na šírku na režim na výšku

Model Sero môžete z režimu na šírku na režim na výšku prepnúť tromi spôsobmi. Môžete využiť pribalený diaľkový ovládač, asistenta Bixby Voice alebo aplikáciu SmartThings prepojenú s modelom Sero. Vyberte si jeden z troch spôsobov, ktorý vám najviac vyhovuje, a vyskúšajte si ho.

 

  • 1. spôsob. Na diaľkovom ovládači Samsung Smart stlačte tlačidlo otočenia.
  • 2. spôsob. Na diaľkovom ovládači Samsung Smart stlačte tlačidlo Bixby a povedzte „Portrait Mode“ (Režim na výšku) alebo „Rotate vertically“ (Otočiť zvisle).
  • 3. spôsob. V aplikácii SmartThings vyberte model Sero, ťuknite na položku Ovládanie televízora a potom ťuknite na tlačidlo otočenia.
Sero TV – otočenie

Poznámka: Keď sa obrazovka prepne z režimu na šírku na režim na výšku, obsah sa bude prehrávať v strede a veľkosť sa bude líšiť v závislosti od pomeru strán.

Nastavenie obsahu v režime na výšku

Pre režim na výšku môžete vybrať rôzne typy obsahu: Hodiny, Plagát, Moja fotografia, Cinemagraf a Zvuková stena. Vďaka týmto funkciám model Sero dokonale splynie s okolitým priestorom. Vyberte si jeden z piatich režimov, ktorý zmení atmosféru miestnosti.

Pomocou diaľkového ovládača

1. krok. Stlačením tlačidla výberu na obrazovke obsahu vyberte režim na výšku.

2. krok. Prechodom doľava alebo doprava zmeňte kategóriu obsahu.

3. krok. Prejdite na požadovanú kategóriu obsahu a prechodom nahor alebo nadol uskutočnite výber.

Pomocou aplikácie SmartThings

1. krok. V aplikácii SmartThings ťuknite na model Sero a potom na položku Režim na výšku.

2. krok. Vyberte kategóriu obsahu, vyberte požadovaný obsah a potom ťuknite na tlačidlo Zobraziť na modeli Sero na obrazovke.

Poznámka:

  • V závislosti od aplikácie nemusí byť režim na výšku podporovaný. Poskytovaný obsah sa bude v budúcnosti aktualizovať.
  • Snímky obrazovky zariadenia a ponuka predstavujú len ukážku v angličtine a sú k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu