อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฮับ SmartThings ปรากฏออฟไลน์

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-29
Smartphone with devices connected to the SmartThings app.

การตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน Wi-Fi (AP) ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง:

 • ตัดการเชื่อมต่อพลังงานจากอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้งและตรวจสอบสถานะบนฮับ SmartThings ของคุณ 

 • หาก Wi-Fi AP ของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รองรับย่านความถี่ 5Ghz เท่านั้น ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi AP เพื่อเพิ่มการรองรับย่านความถี่ 2.4Ghz.

 • ชื่อ Wi-Fi AP อาจถูกซ่อนอยู่. 

 • ย้ายฮับ SmartThings Home ให้ใกล้กับ Wi-Fi AP. ของคุณมากขึ้น.

 • อัพเดตการตั้งค่า Wi-Fi บนฮับ SmartThings Home

  - เรียกใช้แอพ SmartThings > เลือกฮับ SmartThings Home

  - แตะปุ่ม เพิ่มเติม (+) ที่มุมบนขวา > การตั้งค่า > Wi-Fi > อัปเดตการตั้งค่า Wi-Fi

Step 1. Screen to select the SmartThings Home Hub option. Step 1. Screen to select the SmartThings Home Hub option.

ขั้นตอนที่ 1 แตะ ¨ฮับ SmartThings Home¨

Step 2. Select ¨Settings¨ option. Step 2. Select ¨Settings¨ option.

ขั้นตอนที่ 2. แตะ เพิ่มเติม (+) จากนั้นแตะ ¨การตั้งค่า¨

Step 3. Select ¨Wi-Fi¨ option. Step 3. Select ¨Wi-Fi¨ option.

ขั้นตอนที่ 3. แตะ “Wi-Fi”

Step 4. Update Wi-Fi information. Step 4. Update Wi-Fi information.

ขั้นตอนที่ 4. แตะ ¨อัพเดตข้อมูล Wi-Fi¨

Step 5. Wi-Fi information for SmartThings Home Hub has been updated, select ¨Done.¨ Step 5. Wi-Fi information for SmartThings Home Hub has been updated, select ¨Done.¨

ขั้นตอนที่ 5. แตะ ¨เสร็จสิ้น¨ เมื่อข้อมูลได้รับการอัพเดตแล้ว

หากหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณยังคงประสบปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ:

 • รีเซ็ต SmartThings Home Hub ของคุณ
 • ลบและลงทะเบียนอุปกรณ์ฮับ Home อีกครั้งจากแอพ SmartThings 
 • เชื่อมต่อใหม่ 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ