วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์ SmartThings เมื่อแจ้งว่าเชื่อมต่อแล้ว

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-29

ฉันกำลังลงทะเบียนอุปกรณ์ในแอพ SmartThings เป็นครั้งแรก แต่ระบบแจ้งว่าอุปกรณ์ของฉันลงทะเบียนแล้ว

Registering a device on the SmartThings app.

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากก่อนหน้านี้คุณไม่สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ได้สำเร็จเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่เสถียร และกำลังพยายามลงทะเบียนอีกครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ลงทะเบียนในบัญชีใดๆ ในขณะนี้ ให้เลือก “ลงทะเบียนบัญชีของฉัน” เพื่อทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้น

ในหน้าจอ "ลงทะเบียนและใช้งานภายใต้บัญชีของฉัน" ให้แตะ "ลงทะเบียนบัญชีของฉัน" ทำตามคำแนะนำบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเชื่อมต่อ

โปรดทราบ: สมาชิกในครอบครัวคนอื่นอาจลงทะเบียนอุปกรณ์นี้ใน SmartThings แล้ว หากสมาชิกในครอบครัวคนอื่นได้ลงทะเบียนอุปกรณ์แล้ว ผู้ใช้ที่เลือก "ลงทะเบียนบัญชีของฉัน" และลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่โดยใช้บัญชีใหม่จะเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์จากบัญชีก่อนหน้า หากคุณยังคงพบข้อผิดพลาดเดิม ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

ไปที่การตั้งค่า Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนของคุณ ลบเครือข่ายที่มีชื่ออุปกรณ์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อใหม่

หากคุณกำลังใช้ Android OS

1 บนสมาร์ทโฟนของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Wi-Fi

- ขั้นสูงหรือเพิ่มเติม (︙) > ขั้นสูง > จัดการเครือข่าย

2 ค้นหาชื่อเครือข่ายที่คุณต้องการลบ แตะค้างไว้แล้วเลือกลืม
Step 1. Screen on your smartphone, go to ¨Settings¨. Step 1. Screen on your smartphone, go to ¨Settings¨.

ขั้นตอนที่ 1. เลือก “การตั้งค่า”

Step 2. ¨Connections¨ selected in Settings menu. Step 2. ¨Connections¨ selected in Settings menu.

ขั้นตอนที่ 2. เลือก “การเชื่อมต่อ”

Step 3. ¨WiFi¨ selected in Connection's menu. Step 3. ¨WiFi¨ selected in Connection's menu.

ขั้นตอนที่ 3. เลือก “Wi-Fi”

Step 4. Find the name of the network you wish to delete. Step 4. Find the name of the network you wish to delete.

ขั้นตอนที่ 4. เลือกเครือข่ายที่จะลบ

Step 5. Select ¨Forget¨. Step 5. Select ¨Forget¨.

ขั้นตอนที่ 5. เลือก “ลืม”

หากคุณกำลังใช้ iOS

1 บนสมาร์ทโฟนของคุณ ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi
2 ค้นหาและเลือกชื่อเครือข่ายที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก "ลบเครือข่ายนี้"
3 ยืนยันชื่อเครือข่ายในหน้าต่างป๊อปอัป จากนั้นเลือก "ลบ" การเข้าถึงเมนูและชื่อของฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตสมาร์ทโฟน, ผู้ให้บริการ และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ชื่ออุปกรณ์จะแสดงเป็นประเภทอุปกรณ์, ประเภทรุ่น, ชื่อผู้ผลิต ฯลฯ

(เช่น เครื่องฟอกอากาศ) Samsung

โปรดทราบ: รูปลักษณ์ที่แท้จริงของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตหรือรุ่น

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ