SmartThings (Find My Mobile) คืออะไร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2023-02-24

Find My Mobile เป็นส่วนหนึ่งของ SmartThings Find แล้วตอนนี้ SmartThings Find ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณค้นหาอุปกรณ์ Galaxy ของคุณ เช่น Galaxy Watch, Galaxy Buds และ Smart Tags ที่รองรับ SmartThings ได้ง่ายขึ้น แต่ยังช่วยให้คุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับผู้ติดต่อของคุณและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์อยู่หรือออกจากตำแหน่งที่ตั้งใดตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งโดยใช้ซอฟต์แวร์ Geofencing หากคุณทำอุปกรณ์หาย เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ของ Samsung คุณสามารถเปิดใช้งาน Find My Mobile เพื่อติดตามอุปกรณ์ของคุณและปกป้องข้อมูลของคุณได้

มุมมองของ SmartThings Find พร้อมไอคอนแผนที่และตำแหน่งอุปกรณ์

SmartThings Find ทำงานอย่างไร

ด้วย SmartThings Find คุณสามารถค้นหาโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ (นาฬิกา หูฟัง ฯลฯ) ด้วยบัญชี Samsung ที่ลงทะเบียนไว้ได้ 

หากคุณใช้อุปกรณ์หลายเครื่อง คุณสามารถค้นหาและตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้เมื่อเข้าใช้งานบัญชี Samsung ของคุณบนเว็บไซต์ SmartThings Find

SmartThings Find มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามอุปกรณ์ที่สูญหาย การเปิดใช้งานเสียงเรียกเข้า การล็อกอุปกรณ์ การลบ/สำรองข้อมูลเพื่อช่วยคุณค้นหาและจัดการอุปกรณ์และปกป้องข้อมูลของคุณ หากคุณมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณสามารถตรวจสอบผ่าน SmartThings Find บนอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน

โปรดทราบ: จำเป็นต้องมีเครือข่ายข้อมูล (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น แพลนข้อมูลมือถือหรือ Wi-Fi) เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้

อุปกรณ์ที่รองรับ SmartThings Find (Find My Mobile)

  • โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่บางรุ่นของ Samsung เช่น Galaxy Watch, Galaxy Buds ฯลฯ (อุปกรณ์ที่รองรับ SmartTag และ SmartTag ของบริษัทอื่นที่สามารถลงทะเบียนกับ SmartThings ได้)

โปรดทราบ: ต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า Find My Mobile บนอุปกรณ์ (การตั้งค่าอุปกรณ์ > บัญชี Samsung > Find My Mobile)

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ