ขั้นตอนการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและแผ่นกรอง PM 1.0

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

   ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกสองสัปดาห์ หรือเมื่อ CF (ตัวเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรอง) ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเครื่องปรับอากาศ เวลาระหว่างการทำความสะอาดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม

 

 1.เลื่อนแผ่นกรองออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ

 2.ใช้แปรงขนอ่อนหรือเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนแผ่นกรอง

 3.แช่แผ่นกรองอากาศในสารละลายน้ำและน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เป็นเวลา 30 นาที

 4.ล้างแผ่นกรองและตากไว้ในที่อากาศแห้งในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีจากแสงแดดโดยตรง

 5.ติดตั้งแผ่นกรองอากาศอีกครั้ง

 6.รีเซ็ตตัวเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรอง โดยกดปุ่ม แล้วเลือก Filter Reset แล้วกดปุ่ม SET

 

ข้อควรระวัง

 • ดูแลไม่ให้ แผ่นกรองเกิดความเสียหายในระหว่างการทำความสะอาด

 • ห้ามขัดแผ่นกรองอากาศด้วยแปรงขนแข็งหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ

 • ห้ามปล่อยให้แผ่นกรองอากาศโดนแสงแดดโดยตรงหากต้องการทำให้แห้ง

การทำความสะอาดแผ่นกรอง PM 1.0

   ควรทำความสะอาดตัวกรอง PM 1.0 ทุก 3 เดือนเวลาระหว่างการทำความสะอาดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม

ข้อควรระวัง

 • ถอดปลั๊กไฟเพื่อความปลอดภัยเมื่อทำความสะอาดแผ่นกรอง PM 1.0

 • พื้นผิวด้านในของแผ่นกรอง PM 1.0 นั้นมีความคมระวังบาดมือ

 • เมื่อทำความสะอาดแผ่นกรอง PM 1.0 ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

 

เพิ่มเติม

 • ถ้าแผ่นกรองอากาศสกปรกมากให้ นำตัวกรองอากาศไปแช่ในน้ำที่ผสมน้ำยาทำความสะอาดเป็นเวลา 30 นาที แล้วล้างออกจนกว่าจะสะอาด

 • ตากชุดกรองอากาศ PM 1.0 ให้แห้งโดยการวางในแนวตั้งกับผนังหลีกเลี่ยงตากกับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

 • ปิดฝาครอบโดยการดึงก้านค้ำตัวกรองอากาศลงด้านหน้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ