[ตู้เย็น 2 ประตู] ขั้นตอนการปรับระดับตู้เย็น

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

เพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากการจัดวางตู้เย็นไม่มั่นคง โปรดวางตู้เย็นบริเวณที่พื้นได้ระดับและปรับระดับตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจทำให้ตู้เย็นล้มและเกิด การบาดเจ็บได้  หากท่านติดตั้งตู้เย็นให้ด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย ประตูตู้เย็นจะเปิด-ปิดได้ง่ายขึ้น 

 

การปรับระดับเมื่อจำเป็นต้องวางตู้เย็นบนพื้นที่ลาดเอียง

1 หากตู้เย็นตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงไปทางซ้าย

 - ควรปรับขาตั้งแบบสกรูด้านซ้ายตามลูกศรจนทั้งตู้ได้ระดับ

2 หากตู้เย็นตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงไปทางขวา

- ควรปรับขาตั้งแบบสกรูด้านขวาตามลูกศรจนทั้งตู้ได้ระดับ

[RT20HAR1DSA] ขั้นตอนการปรับระดับตู้เย็น
[RT20HAR1DSA] ขั้นตอนการปรับระดับตู้เย็น

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ