[Refrigerator] การแก้ไขปัญหาของตู้เย็น

วันที่อัพเดตล่าสุด : 2018-04-10

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของตู้เย็น

    ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปถ้าตู้เย็นมีปัญหา

1. เครื่องไม่ทำงานหรือไม่มีความเย็นคลิกเพื่อขยาย
85

การดำเนินการแก้ไข

 

    • ตรวจสอบว่าสายไฟตู้เย็นมีการเสียบปลั้กอย่างถูกต้องหรือไม่ หรือเสียบปลั้กถูกต้องแล้ว

        ให้แนะนำลองเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมาเสียบดู เช่น พัดลม หรือเตารีด ว่าเปิดติดหรือไม่

        ถ้ายังเปิดไม่ติดจะต้องแนะนำลูกค้าตรวจสอบ เบรกเกอร์เมนที่ตู้โหลดว่ามีการเด้งลงมาหรือไม่

 

    • ตรวจสอบว่าการปรับอุณหภูมิช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

 

    • การติดตั้งตู้เย็นอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น ติดตั้งในที่มีแสงแดดส่องถึงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆโดยตรง มิฉะนั้น อาจมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำความเย็น

 

    • ตรวจสอบการติดตั้งตู้เย็นว่าเว้นระยะห่างจากผนังด้านหลังและด้านข้างของตู้เย็นอย่างเพียงพอ มิฉะนั้น อาจมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำความเย็น

 

    • ถ้ามีการแช่อาหารมากเกินไปจะทำให้ปิดบังช่องระบายอากาศภายในตู้เย็น และปิดบังช่องลมรีเทิร์น ทำให้อากาศไม่สามารถหนุนเวียนภายในตู้เย็นได้ จึงทำให้ตู้เย็นไม่เย็น 

2. อาหารที่แช่ในช่องแช่เย็นแข็งตัวคลิกเพื่อขยาย

    • ตรวจสอบว่ามีการปรับอุณหภูมิไว้ อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

    • กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าอุณหภูมิภายนอกบ้านต่ำ เกินไป ต้องปรับอุณหภูมให้สูงขึ้น

 

    • ตรวจสอบว่ามีอาหารภายในตู้เย็นปริมาณน้อยมาก หรืออยู่ใก้ลชิดช่องส่งลมก็อาจทำให้เป็นน้ำแข็งได้ ต้องทำการย้ายออกมาไม่ให้ปิดบังช่องลม

3. อาการมีเสียงดังคลิกเพื่อขยาย

    • ตรวจสอบว่าตู้เย็นติดตั้งอยู่บนพื้นผิว ที่มั้นคงแข็งแรง และพื้นราบเรียบหรือไม่

 

    • ตรวจสอบว่ามีการเว้นระยะห่างจากผนังด้านหลังและด้านข้างอย่างเพียงพอหรือไม่

 

    • โปรดรักษาความสะอาดตู้เย็น ไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมภายในตู้เย็น

 

    • ตู้เย็นอาจมีเสียงติ๊กๆ จากด้านใน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชิ้นส่วนต่างๆ ที่สามารถถอดออกมาได้ มีการขยายตัวหรือหดตัว กรณีเช่นนี้ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของระบบของตู้เย็น

 

การติดตั้งตู้เย็น

    ระยะห่าง

    ดูภาพและตารางเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่จำเป็นในการติดตั้ง

86
4. มุมด้านหน้าและด้านข้างมี ความร้อนและเกิดไอน้ำเกาะคลิกเพื่อขยาย

    • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไอน้ำกลั่นตัว  ตู้เย็นมีการเดินท่อไว้ที่มุมด้านหน้า ถ้าอุณหภูมิโดยรอบเพิ่มขึ้นอุปกรณ์นี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง กรณีเช่นนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของระบบตู้เย็น

 

    • หยดน้ำอาจเกาะตัว ที่พื้นผิวภายนอกของตู้เย็นเมื่ออากาศภายนอกมีความชื้นในอากาศสูง กับพื้นที่เย็นของตู้เย็น

5. เครื่องทำน้ำแข็งไม่ทำงานคลิกเพื่อขยาย

    • หลังจากเริ่มใช้งานประมาณ 12 ชั่วโมง เครื่องจะเริ่มทำน้ำแข็ง

 

    • โปรดตรวจสอบสถานะการทำน้ำแข็งไม่ได้อยู่ในนโหมด Ice Off ขณะที่เครื่องทำน้ำแข็งทำงาน

 

    • ให้ตรวจสอบว่าได้ปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งไว้ต่ำกว่า 0 องศา (หรือ -5 องศา เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง) 

 

    • ตรวจสอบว่ามีระดับน้ำภายในกล่องเต็มอยู่

6. วาวล์จ่ายน้ำไม่ทำงานคลิกเพื่อขยาย

    • ตรวจสอบว่าน้ำในกล่องกลายเป็นน้ำแข็งหรือไม่ ถ้าเป็นให้ปรับอุณหภูมิตู้เย็นให้สูงขึ้น

 

    • ตรวจสอบว่ามีน้ำภายในกล่องเต็มหรือไม่

 

    • ตรวจสอบว่ากล่องใส่น้ำติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

 

    • ตรวจสอบว่าตัวกรองน้ำมีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

7. ตัวเย็นมีเสียงคล้ายฟองอากาศคลิกเพื่อขยาย

    • ตู้เย็นมีเสียงเช่นนี้ระหว่างขบวนการทำความเย็น ซึ่งเป็นอาการปกติ

8. มีกลิ่นเหม็นออกมาจากภายในตู้เย็นคลิกเพื่อขยาย

    • ให้ตรวจสอบอาหารที่เสีย และแนะนำให้ทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำ และให้นำอาหารที่เสียออกทิ้ง

 

    • ให้ตรวจสอบว่าอาหารที่มีกลิ่นแรง มีการบรรจุอยู่ภายในกล่องมีฝาปิดแนนหรือไม่

9. มีน้ำแข็งเกาะที่ผนังด้านในคลิกเพื่อขยาย

    • ให้ตรวจสอบว่าไม่มีอาหารปิดช่องลมออกของตู้เย็น สิ่งสำคัญจะต้องจัดเรียงอาหารภายในตู้เย็นอย่างสมำเสมอ เพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนภายในตู้เย็น

 

    • ให้ตรวจสอบว่ามีการปิดประตูตู้เย็นสนิทหรือไม่

10. มีหยดน้ำเกาะที่ผนังด้านในใกล้กับผักคลิกเพื่อขยาย

    • กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเก็บอาหารที่มีปริมาณความชื้นสูงโดยไม่มีการปิดฝาภาชนะ หรือเป็นการเปิดประตูค้างไว้เป็นเวลานาน

 

    •โปรดเก็บอาหารโดยปิดภาชนะหรือใส่ในภาชนะที่ปิดฝาปิดสนิท

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

ออนไลน์

เปิดให้บริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Email เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับอีเมล์จากคุณ

Email to CEO's Office

For any suggestions on how Samsung can serve you better, plese e-mail them to CEO's Office

โทรศัพท์

1282 หรือ 02 689 3233ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับ สินค้าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

เปิดให้บริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

02 689 3232ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านและสินค้าอื่นๆ

หรือ 1800-29-3232 (โทรฟรีจากเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน)
เปิดให้บริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

* สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HP

ความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการ

ค้นหาศูนย์บริการซัมซุงที่ใกล้เคียง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม

ค้นหาจุดรับซ่อม Galaxy Drop Point ทั่วประเทศ

ติดต่อเรา