[WT16J8LEC/XST] การแก้ไขเบื้องต้นเมื่อถังซักไม่ทำงาน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

Q : แก้ไขเบื้องต้นอาการถังซักไม่ทำงาน ถังปั่นแห้งทำงานปกติ

 

A : ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น (เนื่องจากตัวเครื่องซักผ้าแบบ2ถัง ไม่มีหน้าจอแสดงผล ทำให้ไม่ทราบว่าไฟเข้าเครื่องหรือไม่)

1 ตรวจสอบว่าไฟเข้าเครื่องหรือไม่โดย

- ถอดปลั๊กไฟออกแล้วเสียบใหม่

- สลับปลั๊กไฟ

- ตรวจสอบเบรกเกอร์หรือเต้ารับว่ามีไฟปกติ(อาจหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมาทดสอบเช่น พัดลม)

2 ตรวจสอบว่าตั้งเวลาการซักเกิน 15 นาทีหรือไม่

- ให้ลองปรับเวลาการซักผ้ามาที่ 5 นาทีก่อนว่าเครื่องทำงานหรือไม่ (หากเกิน 15 นาทีขึ้นไปจะเป็นการใช้ฟังก์ชั่นแช่ผ้า เครื่องจะทำงานแบบหมุนและหยุดเพื่อแช่ผ้า)

3 ให้ลองปรับเวลาถังปั่นหมาดไปที่ 3 นาที

- ลองปรับเวลาการปั่นหมาดไปที่ 3 นาที  หากเครื่องทำงานแปลว่าไฟเข้าเครื่องปกติ ตัวเครื่องน่าจะมีปัญหา กรุณาติดต่อ callcenter Samsung 02-689-3232 ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ