[WA21M8700GV] โปรแกรมการแจ้งเตือนล้างถังซัก Eco

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-07

 

 

 

 

โปรแกรมการแจ้งเตือนล้างถังซัก Eco

 

     เมื่อใช้เครื่องซักผ้าประมาณ 20 - 30 ครั้ง เมื่้อเครื่องซักเสร็จ สัญญาณรูปถังซักจะติดกระพริบ (ปกติซักเสร็จแล้วเครื่องจะดับ)  ไฟนี้จะเตือนให้ทราบว่าจำเป็นต้องมีการล้างถังซัก (ไม่ได้หมายความว่าถังสกปรก แต่เป็นการแจ้งเตือน)  ควรใช้โปรแกรมล้างถังซัก เพื่อทำความสะอาดถังให้สะอาด ลดการสะสมคราบสกปรก ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
    คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ  แต่การเตือนจะยังคงอยู่อีก 6 รอบการทำงานติดต่อกัน หลังจากที่จบการทำงานแต่ละรอบเพื่อให้ถังซักสะอาด ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ