[WD136UVHJWD/ST] เริ่มต้นใช้งานโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 60

 

 

 

 

 

     ในการเริ่มต้นการใช้งานเครื่องซักผ้า  คุณสามารถเลือกใช้งานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ "ฟัซซี่คอนโทรล" ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก  เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้ทั้งหมด


     1.เปิดก๊อกน้ำ


     2.กดปุ่ม 2  (เปิด/ปิด)

 

     3.เปิดประตูเครื่องซักผ้า


     4.ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย้าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป


     5.ปิดประตูเครื่องซักผ้า


     6.เติมผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า*(ถ้าจำเป็น) ในช่องให้ถูกต้อง (*สามารถใช้การแช่ผ้าได้เฉพาะเมื่อเลือกโปรแกรม "ชุดเด็กอ่อน" และกรณีที่ผ้าเปื้อนมากเท่านั้น)


     7.ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก  เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมตามประเภทเนื้อผ้า ซึ่งมีให้เลือก คือ ผ้าฝ้าย , ซักเร็ว , ผ้าขนสัตว์ , ผ้าปูที่นอน , ป้องกันแบคทีเรีย , ซักประหยัดพลังงาน , ชุดกีฬา , ชุดเด็กอ่อน และซักเวลากลางคืน  สัญญาณที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นในแผงควบคุม


     8.ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถควบคุมอุณหภูมิการซัก  ปริมาณการล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ


     9.กดปุ่ม 3 "Start/Pause" (เริ่มต้น/หยุด) ในปุ่มเลือกโปรแกรม และรอบการซักจะเริ่มต้นขึ้น  สัญลักษณ์ของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้นและเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฎในจอแสดงผล


    10.รอให้เครื่องทำงานจนจบขั้นตอน เปิดประตูแล้วนำผ้าออกจากเครื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ