ทำไม POWERbot ถึงใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถชาร์จได้?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ POWERbot ไม่ถือเป็นความผิดปกติของอุปกรณ์ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ก่อนไปที่ศูนย์บริการของ Samsung

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ฉุกเฉินเปิดอยู่หรือไม่

 

ในการใช้ POWERbot จะต้องเปิดสวิตช์ฉุกเฉินที่ด้านล่างของตัวเครื่อง หากสวิตช์ฉุกเฉินปิดอยู่แม้ว่า POWERbot เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จแล้ว ก็จะไม่ทำงานเนื่องจากไม่สามารถชาร์จได้

turn the emergency switch on

หมายเหตุ:

  • หากรีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ชนิด AAA)
  • เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานสำหรับการเดินทางหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจให้ปิดสวิตช์ฉุกเฉินของ POWERbot และถอดปลั๊กแท่นชาร์จ

ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลของ POWERbot

 

มันไม่ทำงานเมื่อ POWERbot ไม่มีการชาร์จ หากรหัส Lo ปรากฏบนที่หน้าจอสถานะให้ชาร์จ POWERbot โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จโดยตรง เมื่อทำการชาร์จด้วยตนเองปุ่มตัวเครื่องจะไม่ทำงานหรือกดเปิดได้

หลังจากชาร์จเป็นเวลา 10 ถึง 20 นาที ไฟแสดงสถานะสามารถใช้งานได้ โดยไฟสถานะหน้าจะถูกเปิดขึ้น

หลังจากโหมดการทำความสะอาดบางส่วนเสร็จสิ้น POWERbot จะหยุดทำงาน

หากถูกตั้งค่าเป็นโหมดการทำความสะอาดบางส่วนเนื่องจากจะทำความสะอาดเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนด มันจะไม่กลับไปที่แท่นชาร์จอัตโนมัติ หลังจากการทำความสะอาดบางส่วนเสร็จสมบูรณ์คุณจะต้องยกเลิกโหมดการทำความสะอาดบางส่วนเพื่อให้กลับไปยังแท่นชาร์จอัตโนมัติ

 

check the powerbot displays lo code

หมายเหตุ:

  • POWERbot สูญเสียประจุตามธรรมชาติเมื่อแยกออกจากเครื่องชาร์จ
  • เมื่อไม่ใช้งานให้เก็บไว้ในที่ชาร์จเสมอ

หาก POWERbot ไม่สามารถกลับไปที่แท่นชาร์จมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ กดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมตค้างไว้เพื่อยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน

เมื่อ POWERbot ไม่กลับสู่แท่นชาร์จ

 

ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งของชุดอุปกรณ์ชาร์จ

ขอแนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ชาร์จในที่โล่งและง่ายต่อการค้นหา หากติดตั้งชุดอุปกรณ์ชาร์จในพื้นที่ลับหรือมุมสีเข้ม การชาร์จอัตโนมัติจะไม่ทำงานและคุณจะต้องชาร์จด้วยตนเอง

 

ติดตั้งชุดอุปกรณ์ชาร์จบนพื้นผิวที่เรียบและอย่าวางวัตถุใด ๆ ไว้ทางซ้ายและขวา 0.5 ม. ของอุปกรณ์ชาร์จและ 1 เมตรที่ด้านหน้า หากมีการติดตั้งหรือวางบนพื้นไม้ทึบขอแนะนำให้ติดตั้งหรือวางตามทิศทางของลายไม้

 

เริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาดจากแท่นชาร์จ POWERbot

เมื่อ POWERbot ออกจากแท่นชาร์จ เครื่องจะจดจำตำแหน่งและค้นหาแท่นชาร์จในระยะทางที่สั้นที่สุดเมื่อต้องการชาร์จ หากระยะห่างระหว่างแท่นชาร์จและ POWERbot คือ 5 ม. หรือมากกว่านั้นอาจใช้เวลานานในการกลับไป

ตรวจสอบสถานะพลังงานและการทำความสะอาดของชุดแท่นชาร์จ

หากเกิดไฟฟ้าดับหรือถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ POWERbot จะไม่สามารถค้นหาแท่นชาร์จได้และจะไม่สามารถชาร์จได้โดยอัตโนมัติ โปรดเปิดไฟของชุดอุปกรณ์ชาร์จเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนขั้วชาร์จ เช็ดขั้วชาร์จของ POWERbot และแท่นชาร์จด้วยผ้าแห้ง

 

หมายเหตุ: โปรดใช้แหล่งจ่ายไฟที่ 100 V-220 V ~ หรือสูงกว่า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ