หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์

HP กำลังจัดการกับข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์, ดังนั้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ HP เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม