[Galaxy A7 2017] เปิดกล้องอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

อัพเดทล่าสุด 28 ม.ค. 60

 

 

 

 

 

 

Q : ฉันจะเปิดกล้องอย่างรวดเร็วได้อย่างไร


A : คุณสามารถเปิดกล้องขึ้นมาถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็ว  โดยสามารถเปิดตัวกล้องบนหน้าจอล็อค  และโดยการกดปุ่มโฮมสองครั้งจากหน้าจอล็อคหรือเมื่อหน้าจอถูกปิด 
     คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้ผ่านเมนูเปิดใช้งานด่วนกับการตั้งค่ากล้อง
โปรดทราบคุณสมบัติของกล้องบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณเปิดกล้องจากหน้าจอล็อคหรือเมื่อหน้าจอถูกปิดในขณะที่การรักษาความปลอดภัยถูกเปิดใช้งาน


                    2 


     บนหน้าจอล็อค ลากไอคอนกล้องที่มุมจอออกจากรัศมีวงกลม


                    3 


     จากหน้าจอล็อคหรือเมื่อหน้าจอถูกปิด  สามารถเปิดตัวกล้องโดยการกดปุ่มโฮมสองครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ