[Galaxy A7 2017] ตั้งค่าให้ Secure Folder ล็อกอัตโนมัติ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 60

 

 

 

 

 

 

    ขั้นตอนการตั้งค่าให้  Secure Folder ล็อคอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
   
   1.ในหน้าของ  Secure Folder แตะ "เพิ่มเติม"


   2.แตะ "การตั้งค่า"
                     2 


   3.แตะ "Auto lock Secure Folder"


   4.เลือกระยะเวลาหรือวิธีการล็อคที่ต้องการใช้งาน


                      3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ