[Galaxy J7] สามารถใช้งานการบันทึกเสียงได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

Q : ฉันสามารถบันทึกเสียงได้อย่างไร?

A : คุณสามารถทำการบันทึกเสียงหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก ได้ดังนี้

1 ในหน้าจอแอพ สัมผัส "เครื่องมือ" แล้วเลือก "บันทึกเสียง"
2 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก ให้พูดใส่ไมโครโฟน และคุณสามารถสัมผัส "พัก" เพื่อพักการบันทึก
[Galaxy J7] ฉันสามารถใช้งานการบันทึกเสียงได้อย่างไร?
3 สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

คุณสามารถเปิดเล่นเสียงที่บันทึกไว้โดยการ สัมผัส

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ