[Galaxy J7] โหมดสัมผัสเดียวใน Galaxy J7 ทำงานอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

Q : โหมดสัมผัสเดียวใน Galaxy J7 ทำงานอย่างไร?

A : โหมดสัมผัสเดียว ใช้ในการปฏิเสธหรือเลื่อน เหตุการณ์ปฏิทิน การตั้งเวลา รวมทั้งการรับ

หรือปฏิเสธสายเรียกเข้าด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงครั้งเดียวแทนการลากปุ่มบนหน้าจอ

สามารถเปิดใช้งานโหมดสัมผัสเดียว
โดยแตะเลือก "การตั้งค่า" เลือก "การช่วยเหลือการเข้าถึง" แตะ "โหมดสัมผัสเดียว"
เพื่อเปิดใช้งาน

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ