[Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการปรับขนาดตัวอักษร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

Q : ขั้นตอนการปรับขนาดตัวอักษร

 

A : 

1 ในหน้าจอแอพ แตะ "การตั้งค่า"
2 แตะ "จอภาพ"
[Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการปรับขนาดตัวอักษร
3 แตะ "แบบอักษร"
[Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการปรับขนาดตัวอักษร
4 แตะจุดสีฟ้าเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับขนาดที่ต้องการ และกด "ใช้"
[Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการปรับขนาดตัวอักษร
[Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการปรับขนาดตัวอักษร

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ