[Galaxy Note 8] การเลือกอัจฉริยะด้วย S Pen

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

 

 

 

 

 

     คุณสามารถใช้ S Pen เพื่อเลือกพื้นที่และดำเนินการ เช่น แบ่งปันหรือบันทึก คุณยังสามารถเลือกพื้นที่จากวิดีโอและภาพจับหน้าจอเป็นภาพเคลื่อนไหวGIF ได้อีกด้วย


  1.เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น ส่วนของรูป เปิดแผงคำสั่งโดยไม่แตะ และสัมผัส "การเลือกอัจฉริยะ"


                        1 


  2.ให้เลือกไอคอนรูปทรงที่ต้องการบนแถบเครื่องมือและลากปากกา S Pen บนเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก สัมผัส "เลือกอัตโนมัติ" เพื่อจัดรูปทรงพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ใหม่โดยอัตโนมัติ


                         2 


     หากมีข้อความรวมอยู่ด้วยในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ สัมผัส "ข้อความที่แยก" เพื่อจำแนกและแยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
     เพื่อปักหมุดพื้นที่ที่เลือกไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ สัมผัส "ปักหมุดบนหน้าจอ"


                          3 


  3.เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก


      - Bixby Vision : จดจำเนื้อหาโดยใช้ Bixby Vision และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
      - วาด : เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
      - แชร์ : แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
      - ตั้งเป็น : ตั้งค่าพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ให้แสดงบนการแสดง Always On Display
      - บันทึก : บันทึกพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ลงใน แกลเลอรี่

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ