[Galaxy S7 Android 7.0] ขั้นตอนการปรับระดับความสว่างของไฟฉาย

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

อัพเดทล่าสุด 27 ก.พ. 60

 

 

 

 

 

คุณสามารถเลือกปรับระดับความสว่างของแสงไฟฉายได้ 5 ระดับ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  1.แตะลากแผงแจ้งเตือนจากด้านบนลงมา


  2.แตะ "แสงไฟ"


                  2 


 

  3.เปิดใช้ "แสงไฟ" และเลื่อนระดับความสว่างที่ต้องการ 1-5


                  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ