[Galaxy S7 & S7 Edge] ถ่ายภาพโดยใช้โหมดพาโนรามา

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-28

Q : วิธีการถ่ายภาพโดยใช้โหมดพาโนรามา

 

A : ในการใช้งานโหมดพาโนรามา คุณจะได้ภาพถ่ายที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1 ในหน้าจอกล้อง แตะ "โหมด"
2 แตะ "พาโนรามา"
[Galaxy S7 & S7 Edge] วิธีการถ่ายภาพโดยใช้โหมดพาโนรามา
3 แตะ ที่แถบด้านบน
4 แตะ "เปิด" เพื่อใช้งาน พาโนรามาเคลื่อนไหว
5 แตะ เพื่อเริมถ่าย
[Galaxy S7 & S7 Edge] วิธีการถ่ายภาพโดยใช้โหมดพาโนรามา
6 เลื่อนอุปกรณ์ไปทิศทางเดียวอย่างช้าๆ แล้วแตะ เมื่อต้องการหยุดถ่ายภาพ
[Galaxy S7 & S7 Edge] วิธีการถ่ายภาพโดยใช้โหมดพาโนรามา
7 หากต้องการดูเพื่อดูภาพพาโนรามาเคลื่อนไหวที่ถ่าย ทำได้โดยแตะภาพที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
8 แตะ เพื่อเล่นภาพพาโนรามาเคลื่อนไหว
[Galaxy S7 & S7 Edge] วิธีการถ่ายภาพโดยใช้โหมดพาโนรามา
9 สามารถเอียงอุปกรณ์เพื่อหมุนภาพพาโนรามาเคลื่อนไหวที่ถ่ายไว้ และหากต้องการบันทึกภาพพาโนรามาเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอ ให้แตะ "บันทึกวีดิโอ"
[Galaxy S7 & S7 Edge] วิธีการถ่ายภาพโดยใช้โหมดพาโนรามา

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ