[Galaxy Tab A with S Pen 10.1] วิธีปิดแอปพลิเคชันบนหน้าแอป

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-28

ขั้นตอนการปิดการใช้งานแอพพลิเคชั่นในหน้าจอแอพ

1 ที่หน้าจอจอหลัก แตะ "แอพ" เพื่อเข้าหน้าจอแอพ แล้วแตะ "แก้ไข"
[Galaxy Tab A with S Pen 10.1] ขั้นตอนการปิดการใช้งานแอพพลิเคชั่นในหน้าจอแอพ
2 แตะสัญลักษณ์ - ด้านมุมขวาของแอพพลิเคชั่นที่ต้องการจะปิดการใช้งาน
[Galaxy Tab A with S Pen 10.1] ขั้นตอนการปิดการใช้งานแอพพลิเคชั่นในหน้าจอแอพ
3 แตะ "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการปิดการทำงานของแอพพลิเคชั่น
[Galaxy Tab A with S Pen 10.1] ขั้นตอนการปิดการใช้งานแอพพลิเคชั่นในหน้าจอแอพ
[Galaxy Tab A with S Pen 10.1] ขั้นตอนการปิดการใช้งานแอพพลิเคชั่นในหน้าจอแอพ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ