วิธีการตั้งค่าปรับลดความสว่างอัตโนมัติ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 59

 

 

 

 

 

Q : วิธีการตั้งค่าปรับลดความสว่างอัตโนมัติ


A : เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการปรับลดความสว่างอัตโนมัติ  หน้าจอจะทำการปรับระดับ

ความสว่างในภาวะแสงน้อยให้โดยอัตโนมัติ  ซึ่งสามารถเลือกเปิดใช้งานได้ดังนี้


     1.สัมผัส "ตั้งค่า"


     2.สัมผัส "จอภาพ"


     3.เลือกหัวข้อ "ปรัดลดความสว่างอัตโนมัติ" และแตะ "ปรับลดความสว่าง" เพื่อเปิด

ใช้งาน

 

 

                                                   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ