[Galaxy Note FE] ตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-29

Q : วิธีการตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน

 

A : คุณสามารถตั้งค่าปิด/เปิดงานการชาร์จด่วนเพื่อให้ใช้งานตามความต้องการได้ดังนี้

1 ในหน้าจอแอพ แตะ "การตั้งค่า"
2 แตะ "การบำรุงรักษาอุปกรณ์"
[Galaxy Note Fan Edition] ขั้นตอนการตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน
3 แตะ "แบตเตอรี่"
[Galaxy Note Fan Edition] ขั้นตอนการตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน
4 แตะเมนูเพิ่มเติม แล้วเลือก "การตั้งค่าขั้นสูง"
[Galaxy Note Fan Edition] ขั้นตอนการตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน
[Galaxy Note Fan Edition] ขั้นตอนการตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน
5 เลือกเปิดหรือปิดใช้งาน "การชาร์จแบบต่อสายด่วน"
[Galaxy Note Fan Edition] ขั้นตอนการตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน
[Galaxy Note Fan Edition] ขั้นตอนการตั้งค่าปิด/เปิดใช้งานการชาร์จด่วน

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ