วิธีการตั้งค่าสายเรียกซ้อนบนอุปกรณ์ Galaxy Note 8

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-12

ขั้นตอนการตั้งค่าสายเรียกซ้อน

    ➀ เข้าไปที่โทรศัพท์ (ไอคอนโทรศัพท์)

    ➁ จากนั้นแตะ 3 จุดด้านบนขวามือ  เลือกเมนู"การตั้งค่า" แล้วเลือก "การตั้งค่าโทร" 

    ➂ จากนั้นแตะ "การตั้งค่าเพิ่มเติม" แตะ "การรับสายซ้อน" เพื่อเลือกเปิดใช้งาน

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ