วิธีใช้สติ๊กเกอร์ AR Emoji บนอุปกรณ์ Samsung

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

AR (Augmented Reality) Emoji เป็นฟีเจอร์สร้างภาพเคลื่อนไหวในแบบของคุณ ซึ่งสามารถใช้เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางใบหน้าของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มการแสดงออกทางใบหน้า การกระทำ ข้อความแบบกำหนดเอง การตกแต่ง และพื้นหลังเพื่อสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ของคุณเอง

สติ๊กเกอร์ AR Emoji - ผู้ชายกำลังเต้น

โปรดทราบ: AR Emoji มีให้บริการในอุปกรณ์บางรุ่นเท่านั้น และอาจไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกบางอย่างได้ ไอคอนและหน้าจออาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากภาพประกอบด้านล่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และธีมของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 โฟลเดอร์ Samsung ถูกไฮไลท์ในเมนูหลักบนสมาร์ทโฟน ขั้นตอนที่ 1 โฟลเดอร์ Samsung ถูกไฮไลท์ในเมนูหลักบนสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนที่ 1 เปิด โฟลเดอร์ Samsung

ขั้นตอนที่ 2 โลโก้โซน AR ขั้นตอนที่ 2 โลโก้โซน AR

ขั้นตอนที่ 2 แตะ “AR Zone”

ขั้นตอนที่ 3 ตัวเลือกสติ๊กเกอร์ AR Emoji ถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 3 ตัวเลือกสติ๊กเกอร์ AR Emoji ถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 3 แตะ “สติ๊กเกอร์ AR Emoji”

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแอพโดยการพิมพ์ “AR Zone” ในแถบค้นหา หรือโดยการแตะ "การตั้งค่า > "แอพ"  > "สติ๊กเกอร์ AR Emoji "

โปรดทราบ: AR Emoji, ตัวแก้ไข AR Emoji, สติ๊กเกอร์ AR Emoji มีให้บริการในกรณีที่สมาร์ทโฟนของคุณรองรับแอป AR Zone

ขั้นตอนที่ 1 ตัวเลือกสติ๊กเกอร์ AR Emoji ถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 1 ตัวเลือกสติ๊กเกอร์ AR Emoji ถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 1 แตะ “สติ๊กเกอร์ AR Emoji”

ขั้นตอนที่ 2 เมนูการสร้างด้วยลูกศรเพื่อดำเนินการต่อและตัวเลือกในการสร้างด้วยกล้องถ่ายรูปหรือจากรูปภาพถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 2 เมนูการสร้างด้วยลูกศรเพื่อดำเนินการต่อและตัวเลือกในการสร้างด้วยกล้องถ่ายรูปหรือจากรูปภาพถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 2 คุณสามารถดำเนินการต่อด้วยอิโมจิที่แสดงบนหน้าจอโดยแตะที่ ลูกศร หรือคุณสามารถแตะ "สร้างจากกล้อง" หรือ "สร้างจากภาพ"

ขั้นตอนที่ 3 เมนูในการปรับแต่งสติ๊กเกอร์ AR Emoji ขั้นตอนที่ 3 เมนูในการปรับแต่งสติ๊กเกอร์ AR Emoji

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขสติ๊กเกอร์ AR Emoji

ขั้นตอนที่ 4 ปุ่ม เสร็จแล้ว ถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 4 ปุ่ม เสร็จแล้ว ถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 4 แตะ เสร็จแล้ว เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์หลายชุดจากส่วนดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์เพื่อเพิ่มจำนวนสติ๊กเกอร์ที่พร้อมใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างสติ๊กเกอร์แบบปรับแต่งเองถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 1 สร้างสติ๊กเกอร์แบบปรับแต่งเองถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 1 แตะ "สร้างสติ๊กเกอร์แบบปรับแต่งเอง"

ขั้นตอนที่ 2 เมนูดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์พร้อมปุ่มดาวน์โหลดถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 2 เมนูดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์พร้อมปุ่มดาวน์โหลดถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 2 เลือกชุดสติ๊กเกอร์ที่คุณต้องการจะดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 3 เมนูดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์พร้อมแถบกำลังดาวน์โหลด ขั้นตอนที่ 3 เมนูดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์พร้อมแถบกำลังดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 3 รอจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 4 แกลเลอรี่พร้อมสติ๊กเกอร์ AR Emoji ใหม่ ขั้นตอนที่ 4 แกลเลอรี่พร้อมสติ๊กเกอร์ AR Emoji ใหม่

ขั้นตอนที่ 4 สติ๊กเกอร์ใหม่จะพร้อมใช้งานในสมาร์ทโฟนของคุณ

เมื่อคุณสร้างสติ๊กเกอร์ AR Emoji แล้ว คุณสามารถบันทึกไว้ในแกลเลอรีของคุณเพื่อให้แชร์ได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 1 สติ๊กเกอร์ AR Emoji แสดงบนหน้าจอ ขั้นตอนที่ 1 สติ๊กเกอร์ AR Emoji แสดงบนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกสติ๊กเกอร์ AR Emoji

ขั้นตอนที่ 2 ปุ่ม "เพิ่มไปยังแกลเลอรี่" ถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 2 ปุ่ม "เพิ่มไปยังแกลเลอรี่" ถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 2 แตะ "เพิ่มไปยังแกลเลอรี่"

ขั้นตอนที่ 3 รูปแบบในการบันทึกสติ๊กเกอร์ AR Emoji ถูกไฮไลท์ ขั้นตอนที่ 3 รูปแบบในการบันทึกสติ๊กเกอร์ AR Emoji ถูกไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 3 เลือกรูปแบบที่ต้องการบันทึกสติ๊กเกอร์ AR Emoji

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ