วิธีใช้การจับภาพแบบเลื่อนบนสมาร์ทโฟน Galaxy

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-01

การจับภาพแบบเลื่อนเป็นฟีเจอร์ของโทรศัพท์ Galaxy ที่จะช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอของคอนเทนท์ เช่น บทความแบบยาวหรือเว็บไซต์ และบันทึกคอนเทนท์ดังกล่าวให้เป็นภาพเดียวกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การจับภาพแบบเลื่อนที่ด้านล่าง

มุมมองของตัวเลือกการจับภาพแบบเลื่อนซึ่งได้รับการทำไฮไลต์ไว้

วิธีการเปิดใช้งานแถบเครื่องมือการจับภาพหน้าจอ

ในการใช้การจับภาพหน้าจอ คุณจะต้องเปิดใช้งานแถบเครื่องมือการจับภาพหน้าจอโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้: 

มุมมองถาดแอพของโทรศัพท์ Galaxy ซึ่งปุ่ม “การตั้งค่า” ได้รับการทำไฮไลต์ไว้ มุมมองถาดแอพของโทรศัพท์ Galaxy ซึ่งปุ่ม “การตั้งค่า” ได้รับการทำไฮไลต์ไว้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดถาดแอพของคุณ และสัมผัสปุ่ม “การตั้งค่า”

มุมมองของเมนู “การตั้งค่า” ซึ่งตัวเลือก “คุณสมบัติขั้นสูง” ได้รับการทำไฮไลต์ไว้ มุมมองของเมนู “การตั้งค่า” ซึ่งตัวเลือก “คุณสมบัติขั้นสูง” ได้รับการทำไฮไลต์ไว้

ขั้นตอนที่ 2 เลื่อนลงไปที่ “คุณสมบัติขั้นสูง”

มุมมองของหน้าจอ “คุณสมบัติขั้นสูง” ซึ่งตัวเลือก “ภาพถ่ายหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ” ได้รับการทำไฮไลต์ไว้ มุมมองของหน้าจอ “คุณสมบัติขั้นสูง” ซึ่งตัวเลือก “ภาพถ่ายหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ” ได้รับการทำไฮไลต์ไว้

ขั้นตอนที่ 3 สัมผัส “ภาพถ่ายหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ”

มุมมองของหน้าจอ “ภาพถ่ายหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ” ซึ่งปุ่มสลับของ “แสดงแถบเครื่องมือหลังการจับภาพ” ถูกเปิดและได้รับการทำไฮไลต์ไว้“ มุมมองของหน้าจอ “ภาพถ่ายหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ” ซึ่งปุ่มสลับของ “แสดงแถบเครื่องมือหลังการจับภาพ” ถูกเปิดและได้รับการทำไฮไลต์ไว้“

ขั้นตอนที่ 4 บนตัวเลือก “แสดงแถบเครื่องมือหลังการจับภาพ” สัมผัสปุ่มสลับเพื่อสลับไปมาระหว่าง “เปิด” กับ “ปิด”

พึงสังเกตว่า: หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีฟีเจอร์การบันทึก คุณจะต้องเลือก “การจับภาพหน้าจอ”

ตัวเลือกการจับภาพแบบเลื่อนจะได้รับการแสดงบนหน้าจอในทันทีหลังการจับภาพหน้าจอของบทความหรือเว็บไซต์ ในการจับภาพหน้าจอแบบยาวโดยใช้การจับภาพแบบเลื่อน คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้:

แอนิเมชันภาพถ่ายหน้าจอของเว็บไซต์ที่ได้รับการจับภาพ แอนิเมชันภาพถ่ายหน้าจอของเว็บไซต์ที่ได้รับการจับภาพ

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ทำการเลื่อน จากนั้นจึงกดปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงเพื่อจับภาพหน้าจอ

มุมมองของตัวเลือก “การจับภาพแบบเลื่อน” ซึ่งได้รับการทำไฮไลต์ไว้ มุมมองของตัวเลือก “การจับภาพแบบเลื่อน” ซึ่งได้รับการทำไฮไลต์ไว้

ขั้นตอนที่ 2 สัมผัสไอคอนการจับภาพแบบเลื่อน

มุมมองของภาพถ่ายหน้าจอตัวอย่างตรงด้านซ้ายล่างของหน้าจอเหนือแถบเครื่องมือการจับภาพแบบเลื่อน มุมมองของภาพถ่ายหน้าจอตัวอย่างตรงด้านซ้ายล่างของหน้าจอเหนือแถบเครื่องมือการจับภาพแบบเลื่อน

ขั้นตอนที่ 3 หน้าจอจะเลื่อนลงเพื่อจับภาพคอนเทนท์ของหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ

มุมมองการพรีวิวภาพถ่ายหน้าจอของโทรศัพท์ Galaxy พร้อมแถบเครื่องมือการจับภาพแบบเลื่อนตรงด้านล่าง ไอคอนการจับภาพแบบเลื่อนซึ่งได้รับการทำไฮไลต์ไว้ และสัญลักษณ์การกดค้างไว้ มุมมองการพรีวิวภาพถ่ายหน้าจอของโทรศัพท์ Galaxy พร้อมแถบเครื่องมือการจับภาพแบบเลื่อนตรงด้านล่าง ไอคอนการจับภาพแบบเลื่อนซึ่งได้รับการทำไฮไลต์ไว้ และสัญลักษณ์การกดค้างไว้

ขั้นตอนที่ 4 ในการจับภาพตรงด้านล่างของหน้าจอ คุณจะต้องกดไอคอนการจับภาพแบบเลื่อนค้างไว้

มุมมองการพรีวิวภาพถ่ายหน้าจอของโทรศัพท์ Galaxy พร้อมแถบเครื่องมือการจับภาพแบบเลื่อน และการสัมผัสที่ด้านนอกของแถบเครื่องมือ มุมมองการพรีวิวภาพถ่ายหน้าจอของโทรศัพท์ Galaxy พร้อมแถบเครื่องมือการจับภาพแบบเลื่อน และการสัมผัสที่ด้านนอกของแถบเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 5 ในการจับภาพหน้าจอให้เสร็จเรียบร้อย คุณจะต้องกดตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอที่ด้านนอกของแถบเครื่องมือ

พึงสังเกตว่า: อัตราส่วนความกว้างของการเลื่อนจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติในขณะที่อัตราส่วนความกว้างล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับหน้าที่คุณกำลังจับภาพอยู่ (เครื่องเล่นแบบฝัง ภาพขนาดใหญ่ ฯลฯ) ทั้งนี้ การจับภาพหน้าจอจะถูกลดขนาดลงโดยอัตโนมัติก่อนที่จะบันทึกไฟล์เช่นกัน

มุมมองของภาพถ่ายหน้าจอที่สมบูรณ์แล้วของบทความจากด้านบนลงด้านล่าง

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภาพถ่ายหน้าจอแบบเต็มจะได้รับการบันทึกไปที่แกลเลอรีของคุณโดยอัตโนมัติ 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ