ข้อควรระวังเมื่อใช้อุปกรณ์ Galaxy Z Fold2

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-09

หากมีรอยขีดข่วนหรือรอยบีบอัดหรือรอยบุบหรือรอยแตกปรากฏบนหน้าจอ Galaxy Z Fold2 ของคุณโปรดไปที่ศูนย์บริการ Samsung ที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการรับประกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย การบริการอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบริการ โปรดดูข้อควรระวังด้านล่างสำหรับอุปกรณ์พับเก็บได้ชั้นนำของอุตสาหกรรม

1. อย่ากดหน้าจอหรือเลนส์กล้องด้านหน้าด้วยวัตถุแข็งหรือมีคมเช่นปากกาหรือเล็บมือของคุณ อย่าใช้แรงกดมากเกินไปกับมัน โปรดทราบว่าแรงหรือแรงกดที่มากเกินไปโดยใช้เครื่องมือบนหน้าจอหลักอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายได้

Do not press the screen with sharp objects

2. นำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดออกจากหน้าจอหลัก เมื่อพับอุปกรณ์อย่าวางวัตถุใด ๆ เช่นการ์ด, เหรียญหรือกุญแจ ไว้ระหว่างหน้าจอเพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้หน้าจอหลักเสียหายได้ พับอุปกรณ์ก่อนใส่หรือจัดเก็บ อย่าจัดเก็บอุปกรณ์โดยกางออกเนื่องจากมีโอกาสที่วัตถุอื่นอาจขูดหรือข่วนหน้าจอได้3

Do not place any objects

3. อย่าให้ของเหลวหรืออนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่อุปกรณ์ อุปกรณ์นี้ไม่ทนน้ำและฝุ่น

4. ขอแนะนำว่าอย่าลอกฟิล์มกันรอยหน้าจอออกและอย่าติดฟิล์มหรือสติกเกอร์อื่น ๆ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ


5. อุปกรณ์ของคุณมีแม่เหล็ก รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ของคุณและวัตถุที่อาจได้รับผลกระทบจากแม่เหล็ก

 

6. เมื่อชาร์จแบบไร้สาย ขั้นแรกโปรดพับอุปกรณ์ก่อนชาร์จแบตเตอรี่และวางตรงกลางของอุปกรณ์กลับที่ตรงกลางของที่ชาร์จไร้สาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีแม่เหล็กในตัวและตำแหน่งของขดลวดชาร์จไร้สายแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ให้ปรับตำแหน่งเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างดีดังที่แสดงด้านล่าง มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจชาร์จไม่ถูกต้องหรืออาจร้อนเกินไป หากคุณวางไว้ในตำแหน่งหรือแนวที่แตกต่างจากรูปภาพ อุปกรณ์อาจลื่นไถลได้เนื่องจากความเอียงของอุปกรณ์และแรงแม่เหล็ก

On the center of the wireless charger

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอและเมนูของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์และเวอร์ชันซอฟต์แวร์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ