[Samsung Cloud] วิธีแบ็กอัป/คืนค่าข้อมูลไปยัง/จาก Samsung

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-29

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 60

 

 

 

 

 

 

Q : ฉันจะแบ็คอัพ/ตืนค่าข้อมูลของฉันไปยัง/จาก Samsung Cloud ได้อย่างไร


A : การแบ็คอัพ/คืนค่าใช้สำเนาของคอนเทนท์หรือข้อมูลของคุณที่จัดเก็บอยู่ใน Cloud ในปัจจุบัน ซึ่งถูกแบ็คอัพโดยอัตโนมัติ/ด้วยตนเองจากอุปกรณ์ของคุณ เพื่อสร้างตำแหน่งการคืนค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อคืนค่าคอนเทนท์ของคุณ หรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแบ็คอัพข้อมูลของคุณไปยัง Samsung Cloud


    - การตั้งค่า > Cloud และบัญชีผู้ใช้ > Samsung Cloud > การตั้งค่าแบ็คอัพ/คืนค่า


    - การตั้งค่า > Cloud และบัญชีผู้ใช้ หรือ บัญชีผู้ใช้ > แบ็คอัพและรีเซ็ท > แบ็ค

อัพข้อมูลของฉัน/คืนค่า


    เปิดแต่ละรายการที่คุณต้องการแบ็คอัพในเมนูการตั้งค่า และสัมผัส "แบ็คอัพ
ตอนนี้" หากล้มเหลว การแจ้งเตือนจะปรากฏ   หาก “แบ็คอัพอัตโนมัติ” ถูกเปิดอยู่ ข้อมูลแต่ละรายการที่เปิดใช้งานแบ็คอัพอัตโนมัติอยู่ จะถูกแบ็คอัพโดยอัตโนมัติทุก 24 ชั่วโมง โดยที่อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กำลังชาร์จอยู่ และหน้าจอของอุปกรณ์จะต้องปิดไปเป็นเวลาอย่าง

น้อย 60 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ