[VC20M2510WB] ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อเครื่องไม่ม้วนสายกลับ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

 

 

 

 

 

Q : ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อเครื่องไม่ม้วนสายกลับ


A : หากตัวเครื่องมีปัญหาสายไฟไม่หมุนเข้ามาจนสุดหรือม้วนเข้าจนหมด ให้ตรวจสอบดังนี้


   - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่มม้วนสายอย่างถูกต้อง


   - ตรวจสอบว่าปุ่มย้อนกลับถุกกีดขวางจากอะไรหรือไม่


   - ดึงสายไฟออก 2 - 3 เมตร แล้วกดย้อนกลับสายไฟปุ่ม  เนื่องจากอาจจะมีสายพันกันเป็นปมอยู่กด้านใน

 

                     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ