[VC20M2510WB] วิธีแก้ไขเมื่อเครื่องไม่ม้วนสายกลับ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-10

 

 

 

 

 

Q : ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อเครื่องไม่ม้วนสายกลับ


A : หากตัวเครื่องมีปัญหาสายไฟไม่หมุนเข้ามาจนสุดหรือม้วนเข้าจนหมด ให้ตรวจสอบดังนี้


   - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่มม้วนสายอย่างถูกต้อง


   - ตรวจสอบว่าปุ่มย้อนกลับถุกกีดขวางจากอะไรหรือไม่


   - ดึงสายไฟออก 2 - 3 เมตร แล้วกดย้อนกลับสายไฟปุ่ม  เนื่องจากอาจจะมีสายพันกันเป็นปมอยู่กด้านใน

 

                     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ