[GearIconX] วิธีการสวมใส่หูฟังไร้สาย GearIconX

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

Q : การสวมใส่หูฟังGearIconX

 

A : ใส่หูฟังเข้าไปในหูของคุณและปรับให้พอดี

[GearIconX] การสวมใส่หูฟังGearIconX
1 ตรวจทิศทางของหูฟังเอียบัดแต่ละข้างแล้วใส่หูฟังโดยให้ส่วนปีกของหูฟังหันขึ้นด้านบนจนกระทั่งอยู่ในตำแหน่งที่สบายหู
2 ปรับตำแหน่งของหูฟังเอียบัดด้วยการหมุนซ้ายขวาให้พอดีกับหูของคุณ เซ็นเซอร์ที่ไวต่อการสัมผัสจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าคุณกำลังสวมใส่หูฟังเอียบัดเมื่อคุณสวมใส่ จากนั้นหูฟังเอียบัดจะส่งเสียง

เพิ่มเติม

- หากเซ็นเซอร์ที่ไวต่อการสัมผัสไม่ได้สัมผัสกับหูของคุณอาจทำให้หูฟังไม่สามารถใช้งานได้ ใช้ส่วนปีกของหูฟังและส่วนปลายเอียบัดที่พอดีกับหูของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ