วิธีเชื่อมต่อลำโพงหลังและซับวูฟเฟอร์กับทีวี Samsung

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

สัมผัสประสบการณ์เสียงคุณภาพสูงระดับโรงภาพยนตร์โดยใช้ลำโพงด้านหลังและซับวูฟเฟอร์พร้อม Samsung Soundbar หากต้องการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งสองเข้ากับทีวีโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ด้านล่าง

วิธีการเชื่อมต่อไฟฟ้าและตัวเครื่อง

ซับวูฟเฟอร์จะเชื่อมต่อกับ Soundbar โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1. เสียบสายไฟของซับวูฟเฟอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

subwoofer power connect1

ขั้นตอนที่ 2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC / DC และเชื่อมต่อสายไฟของอะแดปเตอร์ AC / DC กับซาวนด์บาร์

subwoofer power connect2

หมายเหตุ: วางอะแดปเตอร์ AC / DC บนพื้นผิวเรียบเช่นพื้นหรือโต๊ะ

ขั้นตอนที่ 3. เปิด Soundbar ซับวูฟเฟอร์จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

subwoofer power connect3

ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบว่าไฟ LED สีน้ำเงินที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์สว่างเป็นสีน้ำเงินค้างหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว

หมายเหตุ: หากการเชื่อมต่ออัตโนมัติไม่ทำงานให้ลองเชื่อมต่อตามคู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1. ปิด Soundbar

ขั้นตอนที่ 2. กดปุ่ม ID SET ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์และลำโพงด้านหลังโดยใช้อุปกรณ์เช่นคลิปหนีบกระดาษ จนกระทั่งไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบถี่ๆ

manually connect subwoofer

ขั้นตอนที่ 3. กดปุ่ม UP บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่ง Soundbar แสดงข้อความ "ID SET" บนจอแสดงผล

manually connect subwoofer2

ขั้นตอนที่ 4. เมื่อ ID SET เสร็จสิ้นซาวนด์บาร์จะเปิดโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 5. ไฟ LED สีน้ำเงินบนซับวูฟเฟอร์และลำโพงด้านหลังจะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

วิธีเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง

เชื่อมต่อลำโพงด้านหลังเข้ากับโมดูลตัวรับสัญญาณไร้สายโดยใช้สายลำโพง

ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่อสายลำโพงกับโมดูลตัวรับสัญญาณไร้สาย เสียบสายสีเทาเข้ากับแจ็คสีเทาบนตัวรับสัญญาณไร้สายและเสียบปลั๊กสีน้ำเงินเข้ากับแจ็คสีน้ำเงินบนตัวรับสัญญาณไร้สาย เมื่อเชื่อมต่อสายลำโพงให้เชื่อมต่อสายแกนเข้ากับลำโพง

connect rear speaker1

ขั้นตอนที่ 2. เชื่อมต่อสายลำโพงกับลำโพงด้านหลัง จับคู่แจ็คแต่ละสีที่เชื่อมต่อกับสายลำโพงโดยมีสายสีเดียวกันที่ด้านหลังของลำโพง

connect rear speaker2

ขั้นตอนที่ 3. เปิดโมดูลตัวรับสัญญาณไร้สายและตรวจสอบว่าไฟ LED สีน้ำเงินที่ด้านหลังกะพริบหรือไม่

หมายเหตุ: หากไฟ LED ไม่กะพริบให้กดปุ่ม ID SET ที่ด้านหลังของโมดูลตัวรับสัญญาณไร้สายค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที

ขั้นตอนที่ 4. ปิดเครื่องซาวนด์บาร์และกดปุ่ม Up บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ ‘ID SET’ ปรากฏบนหน้าจอของซาวนด์บาร์ (จะหายไปทันที)

ขั้นตอนที่ 5. ซาวนด์บาร์จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อ ID SET เสร็จสิ้น ตรวจสอบดูว่าไฟ LED ที่โมดูลตัวรับสัญญาณไร้สายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้างหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Soundbar และ Wireless Receiver Module ทำงานได้สำเร็จ

การแก้ไขปัญหาโดยดูจากไฟแสดงสถานะ LED

การแก้ไขปัญหาโดยดูจากไฟแสดงสถานะ LED

LED

สถานะ

คำอธิบาย

การแก้ไข

ไฟสีน้ำเงินบน LINK ตัวบ่งชี้

เปิด

เชื่อมต่อสำเร็จ (การทำงานปกติ)

-

กระพริบ

กำลังกู้คืนการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่ต่อกับชุด Soundbar หลักเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือรอประมาณ 5 นาที หากยังคงกะพริบอยู่ให้ลองเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ด้วยตนเอง

ไฟสีแดงบนไฟแสดงสถานะ STANDBY

เปิด

Standby (ขณะที่ยูนิตหลักของซาวด์บาร์ปิดอยู่)

ตรวจสอบว่าสายไฟที่ต่อกับชุด ซาวด์บาร์หลักเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่

การเชื่อมต่อล้มเหลว

เชื่อมต่ออีกครั้ง ดูคำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อด้วยตามคู่มือ

ไฟสีแดงและสีน้ำเงินบนไฟแสดง LINK และ STANDBY

กระพริบ

ทำงานผิดพลาด

ติดต่อสำหรับศูนย์บริการ Samsung 

หมายเหตุ:

 • หากตัวเครื่องหลักปิดอยู่ ซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายและ LED STANDBY ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากกะพริบเป็นสีน้ำเงินหลายครั้ง
 • หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกัน (5.8 GHz) กับ Soundbar ใกล้กับ Soundbar การรบกวนอาจทำให้เสียงหยุดชะงักได้
 • ระดับเสียงของ Soundbar ต่ำเกินไปหรือปิดเสียง ปรับระดับเสียง
 • เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (STB, อุปกรณ์บลูทูธ, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ฯลฯ ) ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอก
 • สำหรับเอาต์พุตเสียงของทีวีให้เลือก Soundbar (Samsung TV: หน้าแรก  → การตั้งค่า → เสียง → เอาต์พุตเสียง → เลือกซาวนด์บาร์)
 • การเชื่อมต่อสายเคเบิลกับ Soundbar จะต้องไม่หลวม ถอดสายเคเบิลและเชื่อมต่ออีกครั้งอย่างแน่นหนา
 • ถอดสายไฟออกให้หมดเสียบใหม่แล้วเปิดเครื่อง
 • ตั้งเริ่มต้นผลิตภัณฑ์และลองอีกครั้ง
 • ตรวจสอบว่าไฟ LED ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ติดเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ เชื่อมต่อ Soundbar และ Subwoofer อีกครั้งหากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงค้าง
 • คุณอาจประสบปัญหาหากมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Soundbar และ Subwoofer ย้ายอุปกรณ์ไปยังบริเวณที่ห่างจากสิ่งกีดขวางใกล้เคียง
 • อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ส่งสัญญาณความถี่วิทยุในบริเวณใกล้เคียงอาจขัดขวางการเชื่อมต่อ วางลำโพงของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าว
 • ถอดปลั๊กไฟและเชื่อมต่อใหม่
 • ปริมาณต้นฉบับของเนื้อหาที่คุณกำลังเล่นอาจมีน้อย ลองปรับระดับซับวูฟเฟอร์
 • นำลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้ามาใกล้คุณมากขึ้น
 • หากมีวัตถุใด ๆ ระหว่าง Soundbar และ Subwoofer อาจทำให้เกิดปัญหาได้ โปรดเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีวัตถุดังกล่าว
 • อาจมีเสียงกระตุกหรือเกิดความล่าช้าเมื่อซับวูฟเฟอร์และลำโพงเซอร์ราวด์อยู่ห่างจาก Soundbar โปรดวางไว้ใกล้ Soundbar
 • อาจมีเสียงกระตุกหรือเกิดความล่าช้าเมื่อ Soundbar อยู่ใกล้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุ วาง Soundbar ให้ไกลจากอุปกรณ์ดังกล่าวที่อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ (เช่นเราเตอร์ไร้สาย)
 • เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายทีวีจากไร้สายเป็นแบบใช้สาย

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ