[Smart TV] วิธีตั้งค่าทีวีให้เชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัติ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13
kv

 

การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติดังนี้

 

    ➊ กด “เมนู” บนรีโมทเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าหลัก

    ➋ เลือกเมนู ตั้งค่าเครือข่าย > แบบเคเบิล > สถานะเครือข่าย เพื่อเปิดทดสอบเครือข่ายก่อนการเชื่อมต่อ

1

* ถ้าการเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ตรวจสอบที่สาย LAN ที่ช่อง

* ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอัตโนมัติได้ให้ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

2

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ