[Smart TV] วิธีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับทีวีผ่านWi-Fi

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

Q : ฉันจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับทีวี โดยผ่านสัญญาณ wifi ได้อย่างไร?

 
A : ฉันจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับทีวี โดยผ่านสัญญาณ wifi ได้ดังนี้

1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2 เลือก เครือข่าย
3 เลือก การตั้งค่าเครือข่าย และ เลือกเป็น ไร้สาย
1
4 ทีวีจะแสดงสัญญาณ Wi-Fi ในรัศมีรอบๆ เพื่อหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ต้องการ เลือกชื่อของ Wi-Fi
1
5 ถ้าต้องตั้งค่า password เข้าไปที่ Wi-Fi ผู้ใช้จะต้องใส่ password Wi-Fi หลังจากเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม เรียบร้อย
1
6 หลังจากการเชื่อมต่อ Smart TV จะตรวจจับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ว่าการเชื่อมต่อสามารถเป็นไปอย่างสมบูรณ์หรือ ไม่
1

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ