ตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นมื่อทีวีไม่มีเสียงหรือเสียงไม่ชัดเจน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อทีวีไม่มีเสียง หรือเสียงไม่ชัดเจน

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ