Thương Hiệu

Hành trình đến Thế giới
bền vững hơn của Galaxy

Bao bì, vật liệu tái chế có ý thức về môi trường và hơn thế nữa. Sau đây là cách Samsung sẽ cải thiện tác động đến môi trường với các sản phẩm di động đến năm 2025.

Người dân và các cộng đồng trên khắp thế giới đều đang cảm nhận được những ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu mỗi ngày và rõ ràng là chúng ta sẽ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên trên Trái đất nếu chúng ta không thay đổi cách chúng ta sử dụng vật liệu và tài nguyên.

Mỗi người đều có vai trò trong hoạt động chống biến đổi khí hậu. Chúng tôi nỗ lực mang đến những đổi mới khiến cuộc sống của mọi người phong phú hơn và thúc đẩy một thế giới cởi mở, tốt đẹp hơn – bao gồm cả việc chúng tôi cố gắng thúc đẩy những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Để thực hiện phần việc của mình, chúng tôi cam kết hoạt động bền vững hơn trong toàn bộ hoạt động kinh doanh di động của mình thông qua nền tảng bền vững mới của chúng tôi là Galaxy vì Trái đất. Chúng tôi thay đổi tư duy về một hành tinh tươi đẹp hơn thông qua mọi việc chúng tôi làm, từ thiết kế sản phẩm đến bao bì, tiêu thụ và tái chế có ý thức về môi trường.

Chúng tôi sẽ cải thiện tác động đến môi trường đến năm 2025 như thế nào

Hành trình này bắt đầu với bốn cam kết giúp giảm thiểu tác động đến môi trường từ khi sản xuất đến khi thải bỏ tất cả các sản phẩm di động đến năm 2025.

Kết hợp vật liệu tái chế trong tất cả các sản phẩm di động mới

Chúng tôi đang góp phần tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn hơn, trong đó các vật liệu có thể được tái chế và tái sử dụng, thay vì phải thải bỏ và đưa vào bãi chôn lấp. Ví dụ: chúng tôi đang đưa ra các tùy chọn bền vững hơn cho tất cả mọi người thông qua đầu tư vào các vật liệu mới, sáng tạo, có ý thức về môi trường cho các sản phẩm di động của chúng tôi.

Loại bỏ hoàn toàn nhựa trong bao bì di động

Samsung cam kết kết hợp các giải pháp có ý thức về môi trường và giảm thiểu, loại bỏ và thay thế các tài nguyên và vật liệu không cần thiết thường được sử dụng trong bao bì thiết bị. Chúng tôi đã dừng sử dụng các loại nhựa dùng một lần trong bao bì sản phẩm và thực hiện một bước đi đúng hướng để sử dụng bao bì bền vững hơn, không chứa vật liệu khó phân hủy và có hại.

Giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của tất cả bộ sạc điện thoại thông minh

Chúng tôi tin rằng công nghệ tiết kiệm năng lượng có vai trò rất quan trọng để giảm tổng mức tiêu thụ điện năng và gia tăng hiệu quả năng lượng trong các sản phẩm của chúng tôi. Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ, khi bộ sạc vẫn được cắm điện sau khi điện thoại của bạn được sạc đầy hoặc ngắt kết nối, là một yếu tố chính gây lãng phí điện. Chúng tôi đã giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ cho tất cả các bộ sạc điện thoại thông minh¹ xuống 0,02W và sẽ cố gắng giảm xuống mức dưới 0,005W vào năm 2025 trong nỗ lực hướng đến không tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ. Điều này có nghĩa là chúng tôi giúp người dùng có thể tiết kiệm năng lượng mà họ thậm chí không hề nhận ra – giúp họ giảm lượng khí thải carbon trong khi ngủ.

Hướng đến không còn rác thải đưa đến bãi chôn lấp và giảm rác thải điện tử

Chúng tôi nỗ lực chuyển hướng toàn bộ rác thải phải đưa đến bãi chôn lấp sang mục đích khác và giảm thiểu rác thải tạo ra tại các cơ sở sản xuất di động của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giảm rác thải điện tử trên quy mô toàn cầu thông qua tối ưu hóa vòng đời sản phẩm, cải thiện quy trình thiết kế sản phẩm và các sáng kiến liên tục như chương trình Nâng cấp Galaxy, Tái sinh được chứng nhận và Đổi máy cũ lấy máy mới. Trong tất cả những nỗ lực này, Samsung đều đang tái sử dụng vật liệu và tài nguyên cho các mục đích mới thay vì đưa đến bãi chôn lấp.

Duy trì cam kết của chúng tôi

Được hỗ trợ bởi quy mô, sự đổi mới và tinh thần hợp tác cởi mở của chúng tôi, Galaxy vì Trái đất xác định cách Samsung sẽ thực hiện các hành động vì khí hậu hữu hình trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bắt tay với người dùng, đối tác và đồng nghiệp trong ngành để đẩy nhanh và mở rộng những nỗ lực của mình trên quy mô toàn cầu, đồng thời chúng tôi sẽ cố gắng để phát triển cách giải quyết những thách thức mới trong những năm tới.

Mang lại sức sống mới cho sản phẩm Galaxy của bạn

Khi bạn mua một chiếc điện thoại đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tái chế hoặc sử dụng lại điện thoại cũ của bạn miễn phí.

¹Trên cơ sở các bộ sạc điện thoại thông minh 15W, 25W và 45W của Galaxy.

Tiếp theo, hãy đọc những câu chuyện này