Hoće li uređaj koji ima opciju NFC raditi ako je opremljen LED poklopcem?

NFC možda neće biti dostupan dok je aktivirano LED svjetlo na LED poklopcu. Originalni Samsung LED poklopac je uglavnom podijeljen na LED poklopac (pozadinska zaštita i tip poklopca ekrana, LED funkcija je na poklopcu ekrana) i LED zadnji poklopac (LED funkcija je na zadnjoj strani kućišta), a upotreba NFC-a može biti privremeno ograničena za LED - pogledajte korice. 

Prije nego što isprobate preporuke u nastavku, provjerite jesu li softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja slijedite ove korake:

Korak 1. Idite na Postavke > Ažuriranje softvera.

Korak 2. Dodirnite Preuzmi i instaliraj.

Korak 3. Pratite uputstva na ekranu.

Karakteristike LED poklopca

Prema poruci koja se pojavljuje kada uključite LED diode kućišta, „NFC nije dostupan dok se koristi kontrola svjetla“. To znači da ne možete čitati ili upisivati NFC oznake ili dijeliti podatke između NFC uređaja kada koristite kontrolu svjetla.

  • Rasvjeta načina rada: Kada je Galaxy uređaj okrenut prema dolje, prikazuje se svjetlosna emisija sa LED diodama.
  • LED ikone obavještenja: Kada obavještenje stigne, na poleđini će se pojaviti obavještenja.
  • Mjerač vremena kamere: Ako je mjerač vremena za zadnju kameru uključen, odbrojavanje će biti prikazano i na ekranu i na poklopcu.
  • Emotikoni za zadnje kamere: Kada otvorite aplikaciju za kameru, a zadnje kamere su aktivne, LED ikona koju odaberete prikazaće se na zadnjem poklopcu. 

Zabilješka: Podržane funkcije mogu se razlikovati zavisno od vrste originalnog LED poklopca.

Šta je NFC?

NFC je skraćenica za ‘Near Field Communication’ i, kao što naziv govori, omogućava komunikaciju kratkog dometa između kompatibilnih uređaja. NFC tehnologija omogućava korisnicima da bezbjedno obavljaju transakcije, razmjenjuju digitalni sadržaj i povezuju elektronske uređaje jednim dodirom. NFC prijenosi su kratkog dometa (od dodira pa do nekoliko centimetara) i zahtijevaju da uređaji budu u neposrednoj blizini.

NFC je tehnologija sadržana u beskontaktnim karticama i najčešća upotreba NFC tehnologije na vašem pametnom telefonu je jednostavno plaćanje pomoću usluge Samsung Pay. NFC se također može koristiti za brzo povezivanje s bežičnim uređajima i za prijenos podataka.

NFC

①    Električna struja

②    Magnetno polje B proizvedeno strujom petlje

Kako da brzo uključim i isključim NFC?

Korak 1. Dvaput prevucite prstom od vrha ekrana prema dolje da pristupite svojim brzim postavkama..

Korak 2. Prevucite lijevo da vidite više opcija.

Korak 3. Dodirnite NFC da biste ga uključili ili isključili.

Zabilješka: Dostupne postavke i ekrani mogu se razlikovati u zavisnosti od provajdera bežičnih usluga, verzije softvera i uređaja.

Kako koristiti aplikaciju Samsung Members

Ako imate poteškoća sa svojim Samsung mobilnim, tabletom ili nosivim uređajima, možete nam poslati pitanje putem aplikacije Samsung Members. Saznajte više o slanju izvještaja o grešci.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window